ΑΝ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ, ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Η ΠΕΘ ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2018
Αριθμ. Πρωτ. 76
Προς: Αξιότιμον κ. Κωνσταντίνον Γαβρόγλου, Υπουργό Παιδείας
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 151 80 – Μαρούσι Αθήνα

ΚΟΙΝ.: 1. Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος
            2. Γενική Δ/νση Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπ/σης

Αξιότιμε κ. Υπουργέ
                Λαμβάνουμε την τιμή να σας αναφέρουμε τα κάτωθι, με την παράκληση όπως προβείτε στις κατά νόμο ενέργειες, προκειμένου οι υπηρεσίες σας να συμμορφωθούν προς τα τελεσιδίκως και αμετακλήτως δικαστικώς κριθέντα.
Ως γνωρίζετε με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 660/2018 και 926/2018 κρίθηκε ότι οι αποφάσεις του Υπουργείου σας, που εισήγαγαν ως μάθημα Θρησκευτικών ύλη πολυθρησκευτική και όχι ορθόδοξη της Ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας (άρθρ. 3 του Συντάγματος), παραβιάζουν το Σύνταγμα για τρεις λόγους:

1) Διότι ανατρέπεται το άρθρ. 16, παρ. 2 του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει στο κράτος να παρέχει στους μαθητές ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκευτικής συνείδησης, καθόσον η πολυθρησκευτική ύλη δεν τηρεί την προϋπόθεση αυτή.
2) Διότι παραβιάζεται η αρχή της  ισότητας ενώπιον του Νόμου (κατά παράβαση του άρθρ. 4 του Συντάγματος), αφού η πολυθρησκευτική ύλη στο μάθημα των Θρησκευτικών απευθύνεται μόνο στα σχολεία της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων μαθητών, που ανήκουν στην ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ σε τρεις κατηγορίες Ελλήνων μαθητών το μάθημα των Θρησκευτικών παρέχεται με ύλη που περιέχει αμιγώς και μόνον την πίστη τους (Μουσουλμανικά σχολεία, εβραϊκά σχολεία, καθολικά σχολεία).
3) Διότι ασκείται ομαδικός προσηλυτισμός, ο οποίος απαγορεύεται από το άρθρ. 13, παρ. 2 του Συντάγματος.
                Κατόπιν των ως άνω, όπως κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Υπουργείο σας πρέπει να συμμορφωθεί, να καταργήσει την πολυθρησκευτική ύλη του μαθήματος  των Θρησκευτικών και να εισαγάγει την αμιγώς ορθόδοξη.
Η υποχρέωσή σας αυτή δεν αποτελεί δική μας άποψη, αλλά αποτελεί ad hocάποψη της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αντί άλλων παραθέτουμε κατά λέξη απόσπασμα της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας 7/2010 (ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 2010, σελ. 513):
«Η Διοίκηση μετά την έκδοση της ανωτέρω δικαστικής αποφάσεως, είχε υποχρέωση, συμμορφωνουμένη με το περιεχόμενο αυτής, όχι μόνο να θεωρήσει ως ανύπαρκτες τις ακυρωθείσες με την απόφαση αυτή διοικητικές πράξεις αλλά και με θετικές ενέργειές της να χωρίσει στην αναμόρφωση της δημιουργηθείσας, βάσει των έν λόγω πράξεων, καταστάσεως, ώστε να επανέλθουν τα πράγματα στην θέση που θα βρίσκονταν, αν οι πράξεις αυτές δεν είχαν εκδοθεί».

Τα ίδια ακριβώς δέχεται και κατά λέξη η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 976/2016 (ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 64, σελ. 678).
                Επειδή το Υπουργείο σας, μετά την υποβολή των αιτήσεων ακυρώσεως εναντίον αποφάσεών σας,  προέβη σε έκδοση νέων αποφάσεων ομοίων με τις ακυρωθείσες (προφανώς για να έχει ενόψει νέες αποφάσεις  μη προσβληθείσες επί ακυρώσει), επισημαίνουμε ότι η τακτική αυτή έχει επισημανθεί ως παράνομη και αντισυνταγματική ήδη από την επιστήμη (Ηλίας Κουβαράς Διοικητικός Δικαστής και Δρ. Νομικής, «ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΟΜΟΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ Η ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ» (Περιοδικό ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2015, σελ. 958 κ.ε.). Επιπλέον καιτο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεωρεί ευθεία παράβαση του άρθρ. 6 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(εξασφάλιση δικαίας δίκης) την μη εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων από την κρατική διοίκηση, έχοντας δε καταδικάσει κατ’ επανάληψη χώρες της Ευρώπης για το δεδομένο αυτό (π.χ. ΕΔΑΔ αποφάσεις α) της 13.3.2018, υποθ. CM. κατά Βελγίου προσφυγή Νο 67957/12, β) της 5.10.2017, υποθ. Mazzeo κατά Ιταλίας προσφ. Νο 32269/09, γ) της 19.7.2016, υποθ. Flores Quiros κατά Ισπανίας, προσφ. Νο 75183/10, δ) της 9.4.2015 υποθ. Tchokontio Happi κατά Γαλλίας προσφ. Νο 65829/12, ε) της 30.7.2015, υποθ. Ferreira Santos Pardal κατά Πορτογαλίας προσφ. Νο 30123/10 κ.ά.).
               Επομένως, δεν προκύπτει από πουθενά ότι η Ελλάδα (και ειδικότερα το Υπουργείο Παιδείας), έχει δικαίωμα να μην εφαρμόσει τις ως άνω αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε περίπτωση παραβάσεως της αρχής αυτής, επιβάλλει πολύ μεγάλα πρόστιμα, π.χ. η από 20/10/2009 απόφασή του (υπόθεση Radu Raduleskuκατά Ρουμανίας) προσφυγή 14884/03, επιβάλλει το ποσό των 305.000 Ευρώ, ως πρόστιμο στη Ρουμανία, για μη εφαρμογή δικαστικής αποφάσεως.
                Επισημαίνουμε επίσης ότι έχει ήδη επισημανθεί από την επιστήμη πως μέσω πολυθρησκευτικής ύλης του Μαθήματος των Θρησκευτικών ασκείται αξιόποινος προσηλυτισμός στα σχολεία (Γ. Κρίππα Δρ. Συνταγματικού Δικαίου, «ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, (Ηθική αυτουργία εις το έγκλημα του προσηλυτισμού των σχολείων, πράξη την οποία ο νόμος θεωρεί ως ιδιαίτερως επιβαρυντική περίπτωση)», Περιοδικό ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2014, σελ. 679 κ.ε.
                Λόγω της ιδιότητάς μας ως οργάνου συνδικαλιστικού – επιστημονικού που εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειονότητα των Θεολόγων Εκπαιδευτικών, είμεθα υποχρεωμένοι, να σας επισημάνουμε και τις υπηρεσιακές συνέπειες και τους κινδύνους, που ανακύπτουν εν προκειμένω για τους εκπαιδευτικούς, στην περίπτωση που η υπηρεσία σας προτίθεται ευθέως ή πλαγίως, εμφανώς ή συγκεκαλυμμένως (δια των ως άνω ή άλλων μεθοδεύσεων) να μην συμμορφωθεί προς τα επισημαινόμενα:
1) Το άρθρ. 25, παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικος αναφέρει ότι ο Δημόσιος Υπάλληλος, εάν λάβει εντολή, να εκτελέσει ορισμένη πράξη προδήλως παράνομη ή προδήλως αντισυνταγματική,υποχρεούται να μην την εφαρμόσει αναφέροντας σχετικώς στην υπηρεσία του. Αναφέρει επίσης ότι, εάν ο υπάλληλος λάβει δεύτερη εντολή να εφαρμόσει την εν λόγω πράξη, διότι συντρέχουν λόγοι υπερτέρου συμφέροντος, υποχρεούται να την εφαρμόσει, μόνον, εάν είναι προδήλως παράνομη και όχι όταν είναι προδήλως αντισυνταγματική. Επιπλέον, το άρθρ. 106 του Υπαλληλικού Κώδικος (το οποίο αφορά στην πειθαρχική ευθύνη του δημοσίου υπαλλήλου) αναφέρει, ότι στον δημόσιο υπάλληλο απαγορεύεται να δοθεί εντολή προδήλως αντισυνταγματική.
2) Επειδή, όπως δέχονται οι προαναφερόμενες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, δια του μαθήματος της πολυθρησκευτικής ύλης διαπράττεται προσηλυτισμός εντός των σχολείων και επειδή ο προσηλυτισμός τιμωρείται ποινικώς υπό του Ν. 1363/39, όπως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως, επισημαίνουμε ότι το άρθρ. 21 του Ποινικού Κώδικος τιμωρεί ποινικώς τον δημόσιο υπάλληλο, έστω και εάν προέβη σε ορισμένη πράξη, όχι αφ’ εαυτού, αλλά εκτελών εντολή ανωτέρου (εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποίαν ο υπάλληλος δεν είχε το χρόνο να ελέγξει τη νομιμότητα της διαταγής, πράγμα που δεν συντρέχει εν προκειμένω).
                Κατόπιν των ανωτέρω, οι Υπηρεσίες σας έχουν τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις απολύτως και καταλυτικώς και δεν αναφέρεται ούτε στον νόμο ούτε στο Σύνταγμα καμία περίπτωση παρεκκλίσεως έστω και μερικής των ως άνω απαράβατων συνταγματικών και νομικών επιταγών και επειδή υπό των μελών μας,  μας υποβάλλονται συνεχώς πλήθος ερωτήσεων, εν όψει των καταλυτικών αυτών δεδομένων, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε, ότι οι υπηρεσίες σας συμφωνούν με τα ως άνω, προκειμένου να ξεκαθαρίσει η υπόθεση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι περίπου χαώδης.
                Με την πεποίθηση ότι οι υπηρεσίες σας σέβονται σε απόλυτο βαθμό τις κατά νόμο και κατά το σύνταγμα υποχρεώσεις τους και επειδή αντίθετη άποψη επί των όσων προαναφέρουμε ουδέποτε διατυπώθηκε τόσο στο συνταγματικό δίκαιο όσο και στο διοικητικό και το ποινικό δίκαιο και επειδή, κατά το άρθρ. 95 παρ. 5 του Συντάγματος, η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρεώσεως αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως ο νόμος ορίζει. Ο εν προκειμένω σχετικός νόμος είναι το άρθρ. 50, παρ. 4 της δικονομίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Π.Δ. 18/1989), το οποίο έχει επί λέξει ως εξής:
«Οι διοικητικές αρχές σε εκτέλεση της υποχρέωσης τους, κατά το άρθρ. 95, παρ. 5 του Συντάγματος, πρέπει να συμμορφώνονται ανάλογα με κάθε περίπτωση, με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό. Ο παραβάτης εκτός από τη δίωξη, κατά το άρθρ. 259 του Ποινικού Κώδικα, υπέχει και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση». (Ως γνωστόν το άρθρ. 259 του Ποινικού Κώδικα τιμωρεί ποινικώς τον υπάλληλο για παράβαση καθήκοντος).
                Θεωρούμε περιττό να σας υπενθυμίσουμε, (διότι πιστεύουμε ότι το γνωρίζετε), ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,σε ολομελή συνεδρίασή του με την  απόφασή του στις 29ης Ιουνίου 2007 (υπόθεση Folgero και άλλων κατά Νορβηγίας-προσφυγή 15472/02),καταδικάζει τη Νορβηγία, διότι εισήγαγε εις τα σχολεία μάθημα Θρησκευτικών, όχι αμιγώς χριστιανικό, αλλά πολυθρησκευτικό, θεωρώντας ότι συντελέστηκε παράβαση του άρθρ. 2 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε ελληνική μετάφραση στο Περιοδικό ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2009, σελ. 257 κ.ε.).
                Σας αναφέρουμε επίσης ότι έχουμε στην κατοχή της Ένωσής μας επιστημονικές συγκριτικές μελέτες μεταξύ των Προγραμμάτων για τα Θρησκευτικά που είχε υπογράψει ο κ. Φίλης (2016) και ο κ. Γαβρόγλου (2017) από τις οποίες εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα ως άνω Προγράμματα 1) Δημοτικού –Γυμνασίου και 2) Λυκείου, αφενός του κ. Φίλη (2016) και αφετέρου του κ. Γαβρόγλου (2017), είναι απολύτως όμοια, με ελαχιστότατες και ανεπαίσθητες λεκτικές διαφορές, που δεν αλλάζουν κατ΄ουσίαν, ούτε στο ελάχιστο, την πολυθρησκειακή δομή, τον πολυθρησκειακό προσανατολισμό και το πολυθρησκειακό περιεχόμενό τους.
               Επειδή τα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα είναι καταλυτικά και αναπότρεπτα, αναμένουμε την απάντησή σας ως προς τη συμμόρφωση των υπηρεσιών σας επί των ως άνω λεπτομερώς αναλυόμενων δεδομένων, κυρίως δε για την άμεση απόσυρση των διανεμομένων στα σχολεία «φακέλων» του μαθήματος των Θρησκευτικών, πράγμα που έχει δημιουργήσει τη χειρότερη σύγχυση μεταξύ διδασκόντων, μαθητών και γονέων, με αποτέλεσμα να μας υποβάλλεται καθημερινώς σωρεία διαμαρτυριών, απολύτως δικαιολογημένων, ενόψει των όσων αναφέρουμε στο έγγραφό μας.
               Ευνόητο είναι ότι από την απάντησή σας θα εξαρτηθούν  και οι δικές μας συλλογικές ενέργειες.

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ

                 Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γεν.  Γραμματέας
             Ηρακλής Ρεράκης                                                Παναγιώτης Τσαγκάρης

Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ                                  Υπ. Δρ. Θεολογίας

Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018

40 ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΦΟΥΣΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΝΙΩΘΟΥΝ ΑΒΟΛΑ ΟΙ ΤΡΑΝΣΕΞΟΥΑΛ ΜΑΘΗΤΕΣ

Περίπου 40 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία έχουν απαγορεύσει στα κορίτσια να φορούν φούστες, την ώρα που ένα μήνα πριν ένα σχολείο στο Oxfordshire συνέστησε στα αγόρια του σχολείου να φορούν φούστες για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τους Sunday Times, τα σχολεία επιλέγουν στολές που είναι «ουδέτερες ως προς το φύλο» για να συμπεριλάβουν τους τρανσέξουαλ μαθητές, ενώ άλλα σκέφτονται απαγορεύσεις.
Το Priory School, ένα δευτεροβάθμιο σχολείο στο Lewes του Ανατολικού Sussex, απαγόρευσε τις φούστες και διέταξε τα κορίτσια να φορούν παντελόνια σε μια προσπάθεια να προσαρμοστούν στους τρανσέξουαλ μαθητές, αφότου κάποιοι μαθητές ρώτησαν γιατί θα πρέπει κορίτσια και αγόρια να φορούν διαφορετικά ρούχα.
Ο επικεφαλής δάσκαλος Tony Smith είπε τον Σεπτέμβριο: «Έχουμε έναν μικρό αλλά αυξανόμενο αριθμό τρανσέξουαλ μαθητών και συνεπώς το να υπάρχει ομοιόμορφη στολή είναι σημαντικό γι’ αυτούς».
Ωστόσο, κάποιες φεμινίστριες παραπονέθηκαν ότι η πλήρης απαγόρευση της φούστας υπέρ της «ομοιόμορφης ως προς το φύλο» στολής δεν αποτελεί απάντηση στον αυξανόμενο αριθμό των τρανσέξουαλ μαθητών, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής.
Η φημισμένη φεμινίστρια, Αμερικάνα συγγραφέας και πρώην σύμβουλος του Μπιλ Κλίντον, Naomi Wolf, δήλωσε ότι: «Νομίζω ότι το παντελόνια για όλους είναι μια ανόητη λύση – εκτός και αν πρόκειται να προσφέρετε και την επιλογή του φούστες για όλους. Πιστεύω ότι αν προσφέρουμε στους πάντες τη δυνατότητα και για φούστες και για παντελόνια, ο καθένας μπορεί να βρει το δικό του άνετο ντύσιμο».
Το Γυμνάσιο Copleston, στο Ipswich, έβαλε τις φούστες σε μια λίστα με «απαράδεκτα αντικείμενα» παράλληλα με τα «πολύ στενά τζιν και το piercing στο πρόσωπο». Στο Ipswich, συνολικά οκτώ σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαγορεύουν τις φούστες, πράγμα που σημαίνει ότι η πλειοψηφία των μαθητριών στην πόλη παρακολουθούν σχολεία «μόνο με παντελόνια».

Οι φούστες στο γυμνάσιο του Woodhey, στο Bury, χαρακτηρίστηκαν ως «αναξιοπρεπείς και ενοχλητικές» για το προσωπικό και τους επισκέπτες, όταν τα κορίτσια κάθονται στο πάτωμα για συναθροίσεις και σε θεατρικά μαθήματα.
Υπήρξε μια αντίδραση από κάποια σχολεία, που αγωνίζονται για να σώσουν τη φούστα. Οι μαθητές στο γυμνάσιο του Philips, Bury, έχουν συγκεντρώσει εκατοντάδες υπογραφές, ανταποκρινόμενοι στα σχέδια να υιοθετηθεί υποχρεωτικά το παντελόνι για τα αγόρια και τα κορίτσια το επόμενο έτος.
 Υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση των φούστας «σεξουαλικοποιεί» τα σώματα των παιδιών. Οι μαθήτριες ισχυρίζονται επίσης ότι αισθάνονται πιο σίγουρες με τις φούστες και ο εξαναγκασμός να φορούν παντελόνια θα μπορούσε να «βλάψει την ψυχική τους υγεία». Η αναφορά δηλώνει: «Αν κάποιος δάσκαλος πιστεύει ότι το να βλέπει το πόδι ενός παιδιού είναι κατά κάποιο τρόπο “πάρα πολύ σεξουαλικό”, τότε θα πρέπει να απολυθεί αμέσως για ακατάλληλο παράπτωμα».
Η Diane Burdaky, μητέρα μαθήτριας στο γυμνάσιο Philips, δήλωσε στο RT ότι δεν υπήρξε διαδικασία διαβούλευσης και ότι τα παιδιά «δεν θέλουν να φορούν παντελόνια όλη την ώρα».
Είπε: «Ήμουν πολύ συγκλονισμένη που δεν υπήρξε διαβούλευση με γονείς ή μαθητές. Δεν υπήρχε καμία εξήγηση για την απαγόρευση. Δεν υπήρχε λόγος. Γνωρίζω ότι τα παιδιά στο σχολείο δεν θέλουν να φορούν παντελόνια όλη την ώρα».

Από την άλλη πλευρά, ένα σχολείο στο Oxfordshire είπε στους μαθητές ότι μπορούν φορούν φούστες αν βρίσκουν τα παντελόνια πολύ ζεστά και άβολα.
Η αυξανόμενη δημοτικότητα της υιοθέτησης ενιαίων πολιτικών «ουδέτερων ως προς το φύλο στολών» έχει αυξηθεί στα σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου από την καθιέρωση του «νόμου για την ισότητα» το 2010. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, τα σχολεία έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τους τρανσέξουαλ μαθητές από «διακρίσεις».Η ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ


Ο Πάπας επεσκέφθη το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών εις Γενεύην, δια να συνεορτάση τα 70 έτη εργασιών του. Προεξάρχοντος του ιδίου ετελέσθη συμπροσευχή παρόντων και Ορθοδόξων.
Εις το Bossey ο Ορθόδοξος Ρουμάνος διευθυντής του ινστιτούτου π. Ioan Sauca και αναπληρωτής γενικός γραμματεύς του ΠΣΕ εφίλησε το χέρι του Πάπα και παρέδωσεν εις αυτόν εικόνα, η οποία ομοιάζει προς την παράστασιν «η άμπελος», αλλά περιλαμβάνει 20 πρόσωπα. 
Το ΠΣΕ ανεκοίνωσεν ότι η εικόνα είναι «σαν σύμβολο του Bossey και απεικονίζει τον παγκόσμιο Χριστό να φέρνει σε ένωση όλο τον κόσμο και τη δημιουργία, μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, εθνών και ηλικιών»!Εις την φωτογραφίαν διακρίνεται ο Σεβ. Σασσίμων που κρατά την εικόνα μαζί με τον Πάπαν, δια να τον παροτρύνη να αναγνώση την αφιέρωσιν όπισθεν αυτής.

Tο σχόλιο είναι από τον Ορθόδοξο Τύπο

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΘΕΟΥ- ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΛΑΝΗΣ Ή ΑΛΗΘΕΙΑΣ;


ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΘΕΟΥ

Μια νέα θρησκεία πρόσφατα (2018) εμφανίστηκε στην Ελλάδα στο facebook και στο διαδίκτυο με το όνομα Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΘΕΟΥ / CHURCH OF ALMIGHTY GOD. Επίσης είναι γνωστή με το όνομα ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΦΩΣ / THE EASTERN LIGHTING. 
Προφανώς ήρθε στην Ελλάδα από Κινέζους όπως φαίνεται από τα ονόματα των ακολούθων της στο facebook και τα κακά ελληνικά που χρησιμοποιούν μέχρι στιγμής στις σελίδες τους.
Η θρησκεία αυτή ιδρύθηκε στη Κίνα το 1993 και έχει 300 χιλιάδες οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Ιδρύτρια της κίνησης αυτής και για την οποία υπάρχει η πεποίθηση πως είναι η εμφάνιση του Ιησού Χριστού στη Δευτέρα Παρουσία και η ενσάρκωση του Παντοδύναμου Θεού είναι η Κινέζα Yang Xiangbin η οποία γεννήθηκε το 1973 και από το 2000 μετανάστευσε στις ΗΠΑ με τον σύζυγό της.
 Η γυναίκα αυτή αρχικά ήταν μέλος του κατ οίκον δικτύου Εκκλησιών που ιδρύθηκε στη Κίνα από τους χριστιανούς ηγέτες WATCHMAN NEE και WITNESS LEE και αργότερα άρχισε να δίνει "αποκαλύψεις" που κάποιοι χριστιανοί άρχισαν να δέχονται και μελετάνε πιστεύοντας ότι είναι από το Άγιο Πνεύμα κι έτσι έφυγαν από τις εκκλησίες που ανήκαν. Το 1993 αναγνωρίστηκε από τους οπαδούς της η γυναίκα αυτή ως ο Χριστός, ο ενσαρκωμένος Θεός και ο μόνος αληθινός Θεός και αυτό το έτος θεωρείται ως έτος ίδρυσης της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.
 
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΗΣ

Η κίνηση αυτή πιστεύει ότι υπάρχουν τρεις οικονομίες στο σχέδιο του Θεού:
α) Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ). Ο Ιεχωβά εκδίδει νόμους για την καθοδήγηση της ζωής του ανθρώπου.
β) Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΧΑΡΗΣ (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ). Ο Ιησούς λυτρώνει τον άνθρωπο μέσω της σταύρωσης.
γ) Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. Ο Παντοδύναμος Θεός εκφράζει την αλήθεια για να κρίνει και να εξαγνίσει τον άνθρωπο.
Τώρα διδάσκει ότι τελείωσε η Καινή Διαθήκη και η εποχή της χάρης και μπήκαμε στην Τρίτη Οικονομία, την Εποχή της Βασιλείας όπου πρέπει να ακούμε την σύγχρονη ενσάρκωση του Θεού στο πρόσωπο της Κινέζας γυναίκας που ισχυρίζεται ότι είναι ο Χριστός και γράφει Νέες Αποκαλύψεις που αντικαθιστούν την Αγία Γραφή.
Επειδή καταργήθηκε η Καινή Διαθήκη και τώρα ζούμε στη περίοδο της Βασιλείας του Χριστού γι αυτό δεν χρειάζονται το Κυριακό Δείπνο (Θεία Ευχαριστία) και το Βάπτισμα στο νερό- αυτά ήταν της ...παλαιάς οικονομίας! 

Η ΒΙΒΛΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο νέος θηλυκός Χριστός γράφει νέες αποκαλύψεις που αποτελούν την ΝΕΑ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ που αντιστοιχεί στη νέα οικονομία της Βασιλείας. Τίτλοι των βιβλίων με τις "αποκαλύψεις" που αποτελούν τη ΝΕΑ ΒΙΒΛΟ είναι:
Ο ΛΟΓΟΣ ΕΝΣΑΡΚΩΝΕΤΑΙ, ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΝΣΑΡΚΩΝΕΤΑΙ, ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΚΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ ΘΕΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ κλπ.
Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού ισχυρίζεται: "Η Παλαιά Διαθήκη καταγράφει το έργο του Θεού στην εποχή του Νόμου και έτσι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα ιστορικό βιβλίο, ενώ η Καινή Διαθήκη είναι το προϊόν του έργου της Εποχής της Χάρης.  Όταν το νέο έργο άρχισε, αυτά τα βιβλία έγιναν παρωχημένα - και έτσι η Καινή Διαθήκη είναι επίσης ένα ιστορικό βιβλίο" (πηγή) .

 Όμως προσωπικές "αποκαλύψεις" που αντιτίθενται στη διδασκαλία της Βίβλου και την ακυρώνουν ουσιαστικά, δεν μπορεί πραγματικά να είναι από τον Θεό. Ο Θεός μιλάει στα παιδιά Του σήμερα και με προσωπικές αποκαλύψεις δια του Πνεύματός Του, όμως αν αντιφάσκουν με την Αγία Γραφή είναι διδασκαλίες πλάνης κι όχι αλήθειας.
Γιατί; Ο ίδιος ο αληθινός ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ είπε: "Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει, τα λόγια μου όμως ποτέ" (ΜΑΤΘΑΙΟΣ 24: 35). Άρα ισχύουν τα λόγια Του και η Καινή Διαθήκη που τα περιέχει μέχρι το τέλος του κόσμου τουλάχιστον!
Επίσης ο απόστολος Πέτρος δήλωσε: "'Αιώνιος είναι μόνο ο λόγος του Κυρίου. Αυτός ο λόγος είναι το χαρμόσυνο μήνυμα που κηρύχθηκε σ’ εσάς" (Α΄ ΠΕΤΡΟΥ 1:25). Συνεπώς αιώνιος είναι ο Λόγος του Κυρίου που κήρυξαν και έγραψαν οι απόστολοι, συνεπώς δεν καταργείται ποτέ! 

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΦΗ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΗ

Πιστεύουν ότι η Β΄Παρουσία του Χριστού δεν θα είναι ένα συγκλονιστικό φανερό γεγονός στην ανθρωπότητα, αλλά κρυφή και μυστική στο πρόσωπο μιας Κινέζας γυναίκας που δεν δημοσιοποιούν, και που την έχουν ανακηρύξει σε ενσαρκωμένο Θεό, Ιησού Χριστό και τον μόνο αληθινό Θεό!
Αυτό το αναιρεί ξεκάθαρα ο ίδιος ο αληθινός Ιησούς Χριστός: 
Αν κάποιος τότε σας πει, “να, εδώ είναι ο Μεσσίας” ή “να, εκεί είναι”, μην τον πιστέψετε. Γιατί θα εμφανιστούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες, που θα κάνουν μεγάλα και φοβερά θαύματα, για να παραπλανήσουν, αν είναι δυνατόν, ακόμα κι αυτούς που διάλεξε ο Θεός. Εγώ σας τα είπα πριν γίνουν. Αν, λοιπόν, σας πουν, “να τος, είναι στην έρημο”, μην πάτε· κι αν σας πουν, “να τος, εκεί είναι κρυμμένος”, μην τους πιστέψετε. Γιατί ο Υιός του Ανθρώπου θα έρθει τόσο φανερά, όπως η αστραπή που βγαίνει στην ανατολή και φαίνεται ως τη δύση” (ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟ 24:23-27).
Ο Κύριος Ιησούς το επαναλαμβάνει τουλάχιστον ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ: ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ όσους μιλήσουν για μυστική κρυφή Β΄Παρουσία!!! Αντιθέτως η Δευτέρα Παρουσία θα είναι τόσο φανερή σε όλο τον κόσμο όσο η ΑΣΤΡΑΠΗ φαίνεται από την Ανατολή μέχρι την Δύση!
Και ο απόστολος Παύλος λέει:
"Αυτό θα γίνει όταν ο Κύριος Ιησούς φανερωθεί από τον ουρανό με τη συνοδεία των ισχυρών αγγέλων του με πύρινη φλόγα, για να τιμωρήσει όσους δε σέβονται το Θεό και δεν υπακούν στο ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτοί θα τιμωρηθούν μ’ αιώνιο όλεθρο, μακριά από το πρόσωπο του Κυρίου κι από την ένδοξη μεγαλοπρέπειά του, όταν την ημέρα εκείνη θα έρθει για να δοξαστεί μαζί μ’ αυτούς που του ανήκουν και να τιμηθεί μαζί με όλους εκείνους που τον πίστεψαν, αλλά και μαζί μ’ εσάς, γιατί το κήρυγμά μας έγινε πιστευτό και από σας" (Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 1:7-10). Όχι η Δευτέρα Παρουσία δεν θα είναι ένα αθόρυβο κρυφό γεγονός που θα περάσει απαρατήρητο!! Ο Ένδοξος Κύριος μας ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ θα κατέβει από τον Ουρανό μαζί με τις αγγελικές στρατιές για να φέρει κρίση στους απίστους και να πάρει μαζί Του τους πιστούς Του. 

ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΙΗΣΟΥΣ, ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού πιστεύει σε έναν άλλο ΧΡΙΣΤΟ, όχι τον αληθινό βιβλικό Ιησού. Ο Ιησούς της κίνησης είναι μια απλή γυναίκα που θεωρούν ότι εκπληρώνει τη κρυφή Β΄Παρουσία και δίνει νέες αποκαλύψεις που αντιτίθενται στην Βίβλο.
Ο αληθινός Ιησούς είναι στον ουρανό στα δεξιά του Πατέρα και μεσιτεύει συνεχώς για μας και αυτό το ιερατικό έργο θα συνεχίσει έως ότου επιστρέψει ένδοξα και θριαμβευτικά στην Δευτέρα Παρουσία Του.
Ας δούμε μερικά εδάφια:
"'Ορκίστηκε ο Κύριος και δε θα αθετήσει τον όρκο του:
«εσύ είσαι ιερέας για πάντα όπως ο Μελχισεδέκ».
Κι ενώ οι άλλοι ιερείς ήταν πολλοί, γιατί ο θάνατος τους εμπόδιζε να παραμένουν αιώνια, ο Ιησούς, επειδή παραμένει αιώνιος, έχει ιεροσύνη που δε μεταβιβάζεται. Γι’ αυτό μπορεί να σώζει για πάντα όσους μέσω αυτού πλησιάζουν το Θεό. Ζει αιώνια, για να μεσιτεύει γι’ αυτούς."
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:22-25. Ο Ιησούς παραμένει ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ιερέας και αρχιερέας κατά τη τάξη Μελχισεδέκ. Ως ιερέας και αρχιερέας πρέπει να είναι άνδρας για πάντα! Γι αυτό είναι αδύνατον ο αρχιερέας κατά τη τάξη Μελχισεδέκ να γίνει γυναίκα. Συνεχίζει να μεσιτεύει από τον ουρανό, για όλους όσους θέλουν να βρουν την σωτηρία και έρχονται σε Εκείνον. 

 Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού πιστεύει σε ένα άλλο Πνεύμα, όχι το αληθινό Άγιο Πνεύμα που στέλνει ο Ιησούς. Γιατί; Το δικό τους "Πνεύμα" δίνει "αποκαλύψεις" αντίθετες με την Βίβλο και την διδασκαλία του Χριστού. Ενώ τι λέει η Βίβλος: "'Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα σας έχω πει εγώ». ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:26. Ρόλος του Αγίου Πνεύματος είναι να διδάξει και υπενθυμίσει όλα όσα έχει πει ο Ιησούς, κι όχι να τα ακυρώσει με δήθεν νέες αποκαλύψεις που αντιφάσκουν με ότι έχει πει! 

 Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού πιστεύει σε ένα άλλο ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ και μια ΑΛΛΗ ΒΙΒΛΟ, όχι την αυθεντική Βίβλο και όχι στο αυθεντικό Ευαγγέλιο.
Τι λέει ο Παύλος; "Αλλά κι αν εμείς ή ακόμη κι ένας άγγελος από τον ουρανό σάς κηρύξει ένα ευαγγέλιο διαφορετικό από το ευαγγέλιο που σας κηρύξαμε, να είναι ανάθεμα! Σας το είπα κιόλας και το ξαναλέω· όποιος σας κηρύττει ως ευαγγέλιο άλλη διδασκαλία, διαφορετική απ’ αυτήν που παραλάβατε, να είναι ανάθεμα!" (ΓΑΛΑΤΕΣ 1:8-9). Συνεπώς κάθε υποτιθέμενη "αποκάλυψη" που ακυρώνει το Ευαγγέλιο και την Αγία Γραφή είναι ψεύτικο Ευαγγέλιο, ψευδής αποκάλυψη!!
Και αλλού προειδοποιεί ο απόστολος Παύλος: "Φοβάμαι όμως μήπως κάποιοι διαφθείρουν τις σκέψεις σας κατά τον ίδιο τρόπο που το φίδι εξαπάτησε με την πανουργία του την Εύα, και χάσετε τη χριστιανική σας απλότητα. Γιατί, αν κάποιος έρθει και σας κηρύξει έναν άλλο Ιησού, τον οποίο εμείς δεν κηρύξαμε, ή αν σας δώσει κάποιο άλλο πνεύμα, διαφορετικό απ’ αυτό που λάβατε ή αν σας μιλήσει για ένα άλλο ευαγγέλιο, διαφορετικό απ’ αυτό που δεχτήκατε, αυτόν τον δέχεστε ευχαρίστως" (Β ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 11:3-4).
Και τι είναι αυτοί που κηρύττουν έναν άλλο Ιησού, ένα άλλο Πνεύμα και ένα άλλο Ευαγγέλιο; "Αυτοί στην πραγματικότητα είναι ψευτοαπόστολοι, απατεώνες, άνθρωποι που μεταμφιέζονται σε αποστόλους του Χριστού. Και μη σας φαίνεται παράξενο, γιατί κι ο ίδιος ο σατανάς μεταμφιέζεται σε άγγελο φωτός. Δεν είναι, λοιπόν, μεγάλο πράγμα όταν και οι υπηρέτες του σατανά μεταμφιέζονται σε υπηρέτες της δικαιοσύνης. Το τέλος τους θα είναι ανάλογο με τα έργα τους" (Β ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 11: 13-15). 

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού διακηρύττει ότι οι άνθρωποι για να σωθούν πρέπει να πιστέψουν τον ισχυρισμό της ότι εμφανίστηκε ο Χριστός στη Β Παρουσία ως γυναίκα και ότι αυτή η γυναίκα είναι ο Παντοδύναμος Θεός. Όσοι δεν το πιστέψουν δεν θα σωθούν κατά την τελική κρίση. Τι υποστηρίζουν; "Αγαπητοί αδελφοί κι αδελφές, ελπίζω να καταφέρετε να ανακαλύψετε την εικόνα του Θεού σε αυτά τα λόγια και να ξεκινήσετε να ακολουθείτε τα χνάρια Του προς μια νέα εποχή και προς έναν ωραίο νέο ουρανό και μια νέα γη που έχουν ετοιμασθεί γι’ αυτούς που περιμένουν την εμφάνιση του Θεού" (Από την Βίβλο τους Ο ΛΟΓΟΣ ΕΝΣΑΡΚΩΝΕΤΑΙ).  Υποστηρίζουν ότι θα σωθούν μόνο όσοι αναγνωρίσουν την εμφάνιση του Θεού στην γυναίκα που θεωρούν Μεσσία. Όσοι δεν αναγνωρίσουν τον θηλυκό Χριστό θα απωλεστούν κατά την κρίση.
Αυτό αποτελεί ένα άλλο Ευαγγέλιο! Το αληθινό Ευαγγέλιο που ο αληθινός Ιησούς είπε στον Παύλο να κηρύττει είναι αυτό:
"'Θα σε προστατεύω από το λαό σου και από τους εθνικούς, στους οποίους εγώ σε στέλνω, για ν’ ανοίξεις τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως κι από την εξουσία του σατανά στο Θεό. Γιατί, αν πιστέψουν σ’ εμένα θα λάβουν τη συγχώρηση των αμαρτιών τους και μια θέση ανάμεσα σ’ εκείνους που ανήκουν στο Θεό”. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 26:17-18. Το αληθινό Ευαγγέλιο δεν είναι η ένταξη σε μια θρησκεία ή εκκλησία, αλλά η ολόψυχη μεταστροφή και πίστη στον ζωντανό Κύριο Ιησού Χριστό! Αυτό θα σε μεταφέρει από το σκοτάδι στο φως, από την εξουσία του σατανά στον Θεό, θα λάβεις συγχώρηση αμαρτιών και ουράνια κληρονομιά, ένταξη στον λαό του Θεού!  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δεν είναι χριστιανική εκκλησία, αλλά μια νέα θρησκεία ΠΛΑΝΗΣ που απορρίπτει τον βιβλικό Ιησού Χριστό, απορρίπτει την ένδοξη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, και τέλος απορρίπτει την Αγία Γραφή ως παρωχημένη χάριν της νέας ΒΙΒΛΟΥ που γράφει ο θηλυκός ΧΡΙΣΤΟΣ!
Ο Ιησούς προειδοποιεί ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ ένα τέτοιον ανυπόστατο ισχυρισμό όπως είδαμε. Είναι ένας από τους πολλούς Ψευδόχριστους που εμφανίζονται για να πλανήσουν αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς, δηλαδή όσους πραγματικά είναι ακόλουθοι του Χριστού.
Ακόμα και θαύματα να έκανε αυτός ο ψεύτικος Χριστός δεν θα έπρεπε να πιστέψουμε το μήνυμα του και τους ισχυρισμούς του. Η αληθινή θεόπνευστη ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ το έχει προφητέψει ότι θα έρθουν Ψευδόχριστοι και Ψευδοπροφήτες ώστε να μας προφυλάξει από την πλάνη και την απάτη του Διαβόλου.
Εμείς τι να κάνουμε;
"Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και για πάντα. Μην παρασύρεστε από διάφορες ξένες διδασκαλίες". ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:8-9

Όλα αυτά είναι αρκετά για να απορρίψει τους ισχυρισμούς της "Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού" κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος και κάθε συνειδητός βιβλικός Χριστιανός.

ΠΗΓΕΣ:

Μανώλης Καλομοίρης

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ FACEBOOK

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΘΕΟΥ


Εφιστώ την προσοχή στους Χριστιανούς ότι η επικίνδυνη αίρεση Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, η οποία προέρχεται από την Κίνα έχει κάνει εδώ και καιρό την εμφάνισή της και στο facebook. Εμφανίζονται με ελληνικά ονόματα και προφίλ και μέσα από τις φιλίες κάποιους από εσάς σας χρησιμοποιούν στις αναρτήσεις τους, τις οποίες κοινοποιείτε κάποιοι στο προφίλ σας. Αυτό βέβαια το κάνουν για καθαρά διαφημιστικούς λόγους. Θα σας συνιστούσα να διαγράψετε τυχόν αναρτήσεις της αίρεσης από το προφίλ σας εάν υπάρχουν και να τους μπλοκάρετε από τις φιλίες σας.
Μάλιστα τις τελευταίες ημέρες εμφανίστηκε και δεύτερη ομάδα της αίρεσης με το όνομα «Εξερευνώντας την οδό της βασιλείας των ουρανών». Επειδή υπάρχουν αφελείς και ανημέρωτοι χριστιανοί κάνουν φιλίες με μέλη της αίρεσης, οι οποίοι με τη σειρά τους εκμεταλλεύονται την τακτική του facebook, να προσθέτεις δηλαδή άτομα από τις φιλίες σου σε ομάδες, κι έτσι υπάρχουν χριστιανοί μέλη, εν αγνοία τους φυσικά, της αιρετικής ομάδας «Εξερευνώντας την οδό της βασιλείας των ουρανών».
Για να καυτηριάσω την αδιαφορία αρκετών χριστιανών, αναφέρω ότι μεταξύ των μελών της αιρετικής ομάδας «Εξερευνώντας την οδό της βασιλείας των ουρανών» υπάρχει και κάποια, δεν θα αναφέρω το όνομά της, την οποία πολλές φορές την ενημέρωσα ότι ήταν μέλος σε αντιχριστιανικές ομάδες του Σώρρα και η οποία αδιαφόρησε για όλες τις προειδοποιήσεις μου. Όπως επίσης υπάρχει και ορθόδοξος ιερέας, ο οποίος χωρίς να το γνωρίζει, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι της Εκκλησίας, κάνουν φιλίες χωρίς να εξετάζουν ποιος είναι. Έχω δει ιερείς και μοναχούς σε αρκετές αντιχριστιανικές ομάδες, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα και οι οποίοι συνήθως, λόγω των πνευματικών καθηκόντων τους, δύσκολα απαντάνε σε μηνύματα.

Καλό είναι να ελέγχετε ποιους βάζετε στις φιλίες σας. Μη σας ξεγελάνε τα ελληνικά ονόματα. Λίγο να ψάξετε το προφίλ τους θα διαπιστώσετε εύκολα πως πρόκειται για Κινέζους με ελληνικά ονόματα. Μπλοκάρετέ τους από τις φιλίες σας για να μην σας ξαναενοχλήσουν. Τα ονόματα που έχουμε εντοπίσει και είναι μέλη της αίρεσης είναι:

Άντρια Κουλιάλη, ειρήνη Μερδα, Αννα Ράπτη, Λίνα Ματίνα, Williams Seth, Άννα Λου, Χασάπη Χαρά, Sarah Dennis (Κατίνα), Anna Smith, Ρούλα Αντωνιάδη, Λιού Ελένη, Δήμητρα Παναρίτη, Ντιάνα Σεφέρη, Ελσα Σεφέρη, Μαίρη Λου, Alice Moore, Rocio Oliveras, Άννα Ντένις, Αθανασία Κομνηνου, Μαρίνα Βαρδάκη, Catherine Hain, Sunny Holiday, Σοφία Κουτσουρά, Linna Smies
Κώστας Βιτάλης, Γιάννης Αγγελής, Lancelot Green, Άγγελος Μπινάζης, Νικολάος Γεωργίου, Γιάννης Κορνάρος, Καζάκης Πύρρος, Ἰωάννης Σταυρινός, Michael Chen, Nikos Koukos, Grace Moore

Οι παραπάνω είναι Κινέζοι. Υπάρχουν βέβαια και Έλληνες με κάποια από αυτά τα ονόματα και δεν έχουν καμία σχέση με την αίρεση. Και φυσικά υπάρχουν κι άλλοι τους οποίους δεν έχω επισημάνει ακόμα.

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: ΚΟΙΜΟΥΜΕΘΑ ΕΠΑΝΩ Σ' ΕΝΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ!


Κοιμούμεθα αδελφοί μου, επάνω σε ένα ηφαίστειο! Να ξυπνήσουμε πριν να είναι αργά…
Διάβασα κάποτε γιὰ ἕναν ποὺ πῆγε πάνω σ᾿ ἕνα βουνό. Τὸ βουνὸ ἦταν ὁ Βεζούβιος κ᾿ ἦταν οἱ παραμονὲς τῆς ἐκρήξεως τοῦ ἡφαιστείου. Πῆγε λοιπὸν καὶ κάθησε πάνω στὸ Βεζούβιο. Ἐδῶ, λέει, ὡραῖα εἶνε· χορταράκι ἄφθονο, δέντρα μὲ ὡραία σκιά… ῎
Eβγαλε τὴν κάππα του, ξάπλωσε κάτω, καὶ πῆρε ἕναν θαυμάσιο ὕπνο. Ῥοχάλιζε ἐπάνω στὸ χορταράκι. Ἀπὸ κάτω ὅμως τί ἤτανε; Δούλευε ὁ Βεζούβιος. Ποιός θὰ τοῦ τὸ ἔλεγε; Ἀπὸ κάτω ἤτανε κρατήρας. Σὲ λίγα λεπτά, ἐνῶ αὐτὸς κοιμόταν καὶ ῥοχάλιζε, ἄνοιξε ὁ κρατήρας, τὸν πέταξε καὶ ἡ λάβα τὸν ἔκανε κάρβουνο.
Kοιμούμεθα, ἀδέρφια μου! Κοιμούμεθα ἐπιμενίδειον ὕπνον, καὶ οἱ πολιτικοί μας καὶ οἱ ἐκκλησιαστικοί μας ἄρχοντες καὶ οἱ πάντες· καὶ οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι, ὅλων τῶν χρωμάτων, καὶ δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ καὶ ὅλων τῶν ἀποχρώσεων. Ὀφείλω νὰ τὸ κηρύξω σήμερα καὶ νὰ πῶ· ὅτι κοιμούμεθα ἐπάνω σὲ ἕνα ἡφαίστειο. Ἂς γλεντοῦνε, ἂς διασκεδάζουν, ἂς χορεύουν, ἂς ὀργιάζουν· τὸ ἡφαίστειο λειτουργεῖ, καὶ μία ἡμέρα θὰ ἐκραγῇ. Οὐαί καὶ ἀλλοίμονον σὲ ὅλους μας. Θὰ μᾶς ἐκτινάξῃ ὁ Βεζούβιος τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ εἰς τὰ πέρατα τοῦ κόσμου. Οὐαί τῷ κόσμῳ!
Kοιμᾶσαι λοιπόν; Κοιμᾶσαι ὅταν λειτουργάῃ ὁ ἱερεύς, κοιμᾶσαι ὅταν κηρύττῃ ὁ ἱεροκήρυκας, κοιμᾶσαι ὅταν γίνωνται μεγάλα γεγονότα; Θὰ σαλπίσουν σάλπιγγες Ἀποκαλύψεως. Kαὶ τότε καὶ ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι καὶ μεγάλοι καὶ μικροὶ θὰ ξυπνήσουν. Θὰ εἶνε ὅμως πλέον ἀργά. Θὰ πᾶνε στὰ βουνὰ καὶ θὰ λένε· Βουνά, ἀνοίξατε γιὰ νὰ μᾶς κρύψετε ἀπὸ τὴν ὀργὴ τοῦ Κυρίου (πρβλ. Λουκ. 23,3. Ἀπ. 6,16).
Εἶνε ταῦτα παραμύθια;
Ὄχι, ἀδελφοί μου. Εἶνε γεγονότα, γεγονότα τῆς Ἀποκαλύψεως. Γεγονότα, τὰ ὁποῖα ἔρχονται.
Λοιπὸν σαλπίζω κ᾿ ἐγώ, ἕνας μικρὸς σαλπιγκτὴς μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μου, σαλπίζω κ᾿ ἐγὼ καὶ λέγω· Ξυπνᾶτε, ξυπνᾶτε!
«Ψυχή μου ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις;…», λέει ἕνα τροπάριο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ξύπνα ψυχή, ξύπνα ψυχή. «Τὸ τέλος ἐγγίζει καὶ μέλλεις θορυβεῖσθαι…».
Ἂς μὴ κοιμώμεθα, ἀδελφοί μου, γιὰ ν᾿ ἀκούσωμε τὸ «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός…». Ἂς ξυπνήσωμε καὶ ἂς γρηγοροῦμε, γιὰ νὰ δοξάζουμε Πατέρα Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.
N’ ἀνασυντάξουμε τὶς δυνάμεις μας ἐναντίον τοῦ κακοῦ
Ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα πολεμεῖται. Πολεμεῖται περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά. Καὶ οἱ Χριστιανοὶ κοιμοῦνται. Ἐγώ, λέει ὁ ψευτοχριστιανός, πάω στὴν ἐκκλησία, κάνω τὸ σταυρό μου, προσκυνῶ τὶς εἰκόνες, ἀνάβω τὸ κερί μου, ἀκούω, κοινωνῶ, καὶ τίποτα παραπάνω… Μέχρι ἐκεῖ σταματοῦν. Ἐνῷ τώρα οἱ δύσκολοι καιροί μας ἐπιβάλλουν, ὁ Χριστιανὸς νὰ εἶνε μαχητικὸς καὶ νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν πίστι του.

Aπο το βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», ἐκδοση Γ ἐπηυξημένη, 2015, σελ. σελ. 139 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ: Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΟΧΟΣ


του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Παύλου 

Μᾶλλον εἶμαι ἀφελής. Μετά τήν τραγική εἴδηση ὅτι ἕνας δεκαπεντάχρονος μαθητής αὐτοκτόνησε μή ἀντέχοντας τόν ἐκφοβισμό καί τήν στοχοποίηση πού δεχόταν ἀπό τούς συμμαθητές του θά περίμενα τήν παραίτηση τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Παιδείας, πρῶτον ὑπό τό βάρος μιᾶς εὐαισθησίας ἤ ἀκόμη περισσότερο ὑπό τό βάρος μιᾶς βαρύτατης εὐθύνης.
Ἡ αὐτοκτονία τοῦ μαθητῆ πού δέν ἀντέχει τό βάρος τῆς ἐπιθετικότητας τῶν συμμαθητῶν του, ἡ δολοφονία ἀπό ἕνα μαθητή πού ἔγινε δολοφόνος μή ἀντέχοντας τήν δική του κακοποίηση καί ἀντιδρώντας μέ αὐτό τόν τρόπο δείχνει τήν χρεωκοπία τῆς παιδείας τήν ὁποία τό κράτος παρέχει στούς ἔφηβους καί τά παιδιά.
Βέβαια ἔχω ἐπανειλημμένα τονίσει ὅτι ἡ Παιδεία στόν τόπο μας ἔχει πρό πολλοῦ τελειώσει καί ἡ πιό χαρακτηριστική φανέρωση αὐτοῦ τοῦ τέλους εἶναι ἡ εὐρύτατη διάδοση μέσα στά σχολικά περιβάλλοντα τοῦ λεγόμενου bullying λές καί δέν ὑπάρχουν ἀντίστοιχες ἑλληνικές λέξεις.
Ἡ Παιδεία ἔχει τελειώσει γιατί θεσμικά κατ΄άρχήν ἡ Παιδεία δέν ἀντιλαμβάνεται τόν μαθητή ἤ τήν μαθήτρια σάν πρόσωπο. Γιατί ἔχει ἐγκαταλείψει τήν ἀγωγή, τήν διαπαιδαγώγηση καί τήν πνευματική καλλιέργεια τῶν μαθητῶν. Ἡ πλήρης ἀπαξίωση τῆς ἀγωγῆς στό σημερινό σχολεῖο, πού δείχνει τήν ἀνεπάρκεια τοῦ Ὑπουργείου στόν σχεδιασμό μιᾶς ἀληθινῆς Παιδείας ἔχει πρό πολλοῦ ὁδηγήσει σέ φαινόμενα σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ καί ὄχι μόνο.
Γιά τό Ὑπουργεῖο, παιδεία σημαίνει νά φορτώνεις τό μυαλό τοῦ παιδιοῦ μέ δεδομένα, δίκην ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστή καί νά μή σέ ἐνδιαφέρει ἡ προσωπικότητα τοῦ παιδιοῦ. Εἶμαι ἀπολύτως σίγουρος ὅτι ἐάν στά στελέχη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀπό τόν πρῶτο μέχρι τόν τελευταῖο ζητούσαμε νά μᾶς γράψουν μιά ἔκθεση μέ θέμα: Ἕλληνες εἰσί οἰ τῆς Παιδείας τῆς ἡμετέρας μετέχοντες» θά ἐβαθμολογοῦντο οἱ περισσότεροι κάτω ἀπό τήν βάση.
Τό πρῶτο πού ἀγνοοῦν εἶναι τό τί εἶναι ἕνα παιδί. Τί συνιστᾶ τήν προσωπικότητα τοῦ παιδιοῦ. Ποιά εἶναι ἡ δομή τῆς προσωπικότητας του. Δέν εἶναι ἱκανοί νά ἀπαντήσουν ἐάν τό παιδί ἔχει καί ψυχή, ἐάν ἔχει καί ψυχικό κόσμο.
Εἶναι πολύ σημαντικό ὅτι ὁ σημερινός ὑπουργός τῆς Παιδείας, ὅπως καί πολλοί προκάτοχοι του θεωρεῖ ὡς τό κατ’ἐξοχήν πρόβλημα τῆς Παιδείας, τόν τρόπο εἰσαγωγῆς στά ἀνώτατα ἐκπαιδευτική Ἱδρύματα καί ἀγωνίζεται νά τό λύσει.
Τό bullying, ἡ περιθωριοποίση τόσων παιδιῶν, τό πλῆθος τῶν παιδιῶν πού ἀναζητοῦν ἕνα νόημα ζωῆς στά ναρκωτικά, γιατί ἡ παιδεία εἶναι ἀνίκανη νά τούς τό προσφέρει, δέν εἶναι γιά τόν κ. Ὑπουργό καί τήν Κυβέρνηση σοβαρά προβλήματα.
Κι’ἄν ὑπάρχει κάτι πού κάνει ἀηδιαστική καί αὐτήν ἀκόμη τήν προσπάθεια γιά τίς Πανελλήνιες ἐξετάσεις, εἶναι ὅτι αὐτή δέν προκύπτει ἀπό ἐνδιαφέρον γιά τά παιδιά καί τίς οἰκογένειες τους, ἀλλά ἐντάσσεται στήν προσπάθεια ἄγρας ψήφων.
Θά περίμενε κανείς περισσότερα ἀπό ἕνα Ὑπουργό πού εἶναι Πανεπιστημιακός Καθηγητής. Θα περίμενε νά ἔχει διαβάσει αὐτά πού γράφουν οἱ φοιτητές του στούς τοίχους τῶν Πανεπιστημίων ἤ τῶν δρόμων: «Ὑπάρχει ζωή πρίν ἀπό τόν θάνατο!» ἤ τό «μᾶς σκοτώνουν στά 17 καί μᾶς θάβουν στά ἑβδομήντα» ἤ καί τόσα ἄλλα μηνύματα. Νά σχολιάσει τήν ἀπάντηση πού σοῦ δίνουν τά νέα παιδιά, «παίρνω ναρκωτικά γιά νά ζήσω» ἀλλά φαίνεται ὅτι οὔτε εἶδε, οὔτε κατάλαβε τίποτα. Ἡ Παιδεία πάσχει καί ὁ Ὑπουργός περί ἄλλων «μεριμνᾶ καί τυρβάζει».
Τά παιδιά μας σήμερα νιώθουν ἐγκαταλελειμμένα, προδομένα. Νιώθουν ὅτι τά χρησιμοποιοῦμε. Δέν μᾶς ἐνδιαφέρουν σάν πρόσωπα, θέλουμε νά τά κάνουμε νούμερα, θέλουμε νά τά ὑποτάξουμε. Ἀπό τά σχολεῖα μας δέν θέλουμε νά βγαίνουν ἐλεύθεροι ἄνθρωποι, ἀλλά ἄνθρωποι πού θά ὑπηρετοῦν τό σύστημα.
Εἶναι ἄλλωστε χαρακτηριστικός ὁ σχετικός νόμος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πού προβλέπει ὅτι ἐάν ἕνας μαθητής στά πρωτεύοντα μαθήματα ἔχει καί 4 καί 5 καί 7 σάν βαθμούς, ἐάν βγάζει μέ τά ὑπόλοιπα μαθήματα μέσο ὅρο 9 καί μισό, περνάει στήν ἄλλη τάξη.
Ἔχει ὀργανώσει δηλαδή ἕνα σύστημα παιδείας ἀπό τό ὁποῖο ἡ μεγάλη μάζα τῶν μαθητῶν θά βγαίνουν ὀλιγογράμματοι, ἄρα αὕριο χαμηλά ἀμειβόμενοι καί πολλαπλῶς ἐξαρτώμενοι καί μιά μικρή ἐλίτ ἀπολύτως ὑποταγμένη στό σύστημα θά κυβερνᾶ. Ἡ παιδεία δηλαδή σήμερα θά ἑτοιμάζει τούς αὐριανούς δούλους τοῦ συστήματος.
Τό Ὑπουργεῖο παιδείας ἀποστρέφεται τήν ἀρετή, τήν ἀριστεία, τήν ἀληθινή παιδεία. Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοι μας, μᾶς εἶχαν πεῖ ὅτι «οί ρίζες τῆς παιδείας εἶναι πικρές, ἀλλά οἱ καρποί γλυκεῖς». Οἰ φωστῆρες τῆς σημερινῆς ἀ-παιδείας θέλουν νά κάνουν τίς ρίζες γλυκές γιά νά φχιάχνουν καρπούς σἀπιους, γιατί αὐτοί τούς βολεύουν.
Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας μᾶς εἶχαν τονίσει ὅτι: «πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη ἀρετῆς πανουργία καί οὐ σοφία φαίνεται». Ἐμεῖς ἐξοστρακίσαμε τήν ἀρετή ἀπό τήν παιδεία, κι’ἄν κάπου τήν βροῦμε τήν σαρκάζουμε, γιατί θέλουμε ὄχι ἐλεύθερους ἀνθρώπους, ἀλλά συνένοχους.
Ἐάν ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία ἀναζητεῖ τούς ἐνόχους ἄς ψάξει στό Ὑπουργικό μέγαρο γιά τούς ἠθικούς αὐτουργούς γιατί καί αὐτοί οἱ μαθητές πού ὁδήγησαν στήν αὐτοκτονία τόν συμμαθητή τους θύματα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας(;) εἶναι. Βέβαια ὑπάρχουν καί οἱ εὐθύνες καί τῶν γονέων καί τῶν ἐκπαιδευτικῶν.
Θά ἐπανέλθω σέ αὐτούς, ἀλλά ὁ μεγάλος ἔνοχος εἶναι τό Ὑπουργεῖο Παιδείας πού διώχνει τήν ὄντως Παιδεία ἀπό τά σχολεῖα καί μετατρέπει τήν «παίδευσιν, ἀπό ὅπλον δικαιοσύνης, σέ ὅπλον θανάτου»

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: ΚΥΡΙΕ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΣΟΥ!


ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ!


ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: ΤΟ ''ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ'' ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΠΕΙ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΣΑΣ!


ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: ΜΗ ΖΗΛΕΥΕΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ


ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: ΑΓΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ!


ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: ΑΓΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ!