ΑΝ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ, ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

ΓΕΡΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΣΑΧΑΡΩΦ: Ο ΕΓΩΪΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΓΩΔΙΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ!

Γέρων Σωφρόνιος Σαχάρωφ: Ο εγωϊσμός είναι η αιτία όλων των τραγωδιών της ζωής του ανθρώπου, της ανθρωπότητας επάνω στη γη. Αποτελεί κατάσταση αντίθετη προς εκείνη, στην οποία μας καλεί η Εντολή του Θεού. 

ΟΣΙΟΣ ΠΑΜΒΩ: ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΟΝΟΜΑΣΘΕΙ ΜΕΓΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ!

Όσιος Παμβώ: Εις εκείνους πλέον τους καιρούς, όποιος αν ημπορέσει να σώσει την ψυχή του και να παρακινά και τους άλλους δια να σωθούν, αυτός θα ονομασθεί μέγας εις την βασιλείαν των Ουρανών.

ΟΣΙΟΣ ΗΣΑΪΑΣ Ο ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ: ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΑΠ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΝΗΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ!

Αββάς Ησαΐας ο Αναχωρητής: Καθάρισε την καρδιά σου απ' όλες τις πονηρές σκέψεις, ώστε να τους βλέπεις όλους με απλότητα, και θα δεις την ειρήνη του Θεού να βασιλεύει στην ψυχή σου. 

ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ!

Η Μεγάλη Δοξολογία
 
Δόξα Σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς.
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.
Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.
Κύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.
Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱός τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.
Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.
Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.
Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΟΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ: ΟΠΟΙΟΣ ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΜΠΑΘΗ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΑΠΕΙΝΩΝΕΙ, ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΟΦΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ!

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος: Όποιος εξευτελίζει τον εμπαθή εαυτό του και τον ταπεινώνει, αυτός θα γίνει σοφός από τον Κύριο. Και όποιος έχει την ιδέα ότι είναι σοφός, αυτός θα χάσει τη σοφία του Θεού.

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΘΕΟ!

Μέγας Βασίλειος: Τα άφθονα υλικά αγαθά δίνονται σε πολλούς, ως δοκιμαστικά μέσα. Γι' αυτό πολλές φορές είναι αναγκαία η αφαίρεση των αγαθών, για να αναγνωρίζουμε τον ευεργέτη Θεό. 

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: ΛΟΓΟΣ ΥΓΙΗΣ ΔΕΝ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΘΑΡΧΗ ΚΑΡΔΙΑ!

Μέγας Βασίλειος: Λόγος υγιής δεν εισέρχεται σε σκληρή και απείθαρχη καρδιά, αλλά, σαν να χτυπάει πάνω της, επιστρέφει πάλι πίσω. 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΟΤΑΝ ΜΠΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ, ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟ ΘΥΜΙΑΜΑ!

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ ΤΟΣΟ, ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΖΕΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΟΥ!

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: Είναι αμαρτία άλλος να δυσκολεύεται να αγοράση κάτι που του χρειάζεται και άλλος να έχη πράγματα που δεν τα χρησιμοποιεί και να μην τα δίνη σ ̓ αυτόν που τα έχει ανάγκη! Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη κόλαση. Στην Κρίση θα μας πη ο Χριστός: «Επείνασα και ουκ εδώκατέ μοι φαγείν» (Ματθ. 25,42).

Να δίνεις τόσο, που να μην σε πειράζει η συνείδηση σου. Χρειάζεται διάκριση. Να μην δίνεις 100 και μετά να στενοχωριέσαι που δεν έδωσες 50. Πολλή προσοχή χρειάζεται, όταν έχει κανείς αγάπη με πολύ ενθουσιασμό. Καλό είναι να φρενάρει τότε την αγάπη και τον ενθουσιασμό του, για να μην μετανοεί που έδωσε πολλά σε έναν δυστυχισμένο, ενώ έπρεπε λιγότερα και έμεινε με άδεια χέρια ο ίδιος. Σιγά-σιγά θα αποκτήσει πείρα και θα δίνει ανάλογα με την αυταπάρνησή του.

Μερικοί άνθρωποι, ενώ δίνουν 500 ή 1000 δραχμές σε έναν φτωχό, κάνουν Εβραϊκά παζάρια για 5-10 δραχμές στον φτωχό εργάτη που τους δούλεψε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλά δίνεις πεντακοσάρικο ή χιλιάρικο σε εκείνον που δεν ξέρεις και σ' αυτόν που έχεις κοντά σου και σε βοηθάει, τον αφήνεις να πεινά; Αυτόν πρώτα έχεις υποχρέωση να αγαπήσεις και να βοηθήσεις, Αλλά φαίνεται ότι η ελεημοσύνη αυτών των ανθρώπων γίνεται, για να τους επαινέσουν. Φαρισαϊσμός είναι, όταν κάποιος κάνει καλοσύνη φανερά, για να τον επαινέσουν. Όταν ο άλλος σου ζητάει πράγματα παράλογα, εκεί χρειάζεται διάκριση και ξανά διάκριση (για το πως θα κινηθείς).

ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΗΜΟΝΑ!

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: Δεν υπάρχει εξυπνότερος άνθρωπος από τον ελεήμονα, που δίδει γήινα, φθαρτά πράγματα, και αγοράζει άφθαρτα, ουράνια. Όπως δεν υπάρχει πιο ανόητος στον κόσμο από τον πλεονέκτη, που μαζεύει συνέχεια και στερείται συνέχεια και, στο τέλος, αγοράζει την κόλαση με τις συγκεντρωμένες του οικονομίες. 

Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ: ΟΣΟ ΔΙΝΕΙΣ, Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΙ!

π. Δημήτρης Γκαγκαστάθης: Όσο δίνεις, ο Θεός το διπλασιάζει. Το πορτοφόλι μου το έχω ανοιχτό πάντα, και πάντα γεμάτο είναι. Από το ένα μέρος δίνει ο άνθρωπος και από το άλλο το φέρει ο Θεός. Εγώ κάνω το καθήκον μου και λέγω: ο Θεός προστατεύει τα πουλιά και εμένα θα με αφήσει; Όχι… Εις το πορτοφόλι μου μέσα έχω το Χριστό και Αυτός κανονίζει τα πάντα, ό,τι χρειάζεται. Δοξάζω τον Θεό είτε έχω είτε δεν έχω… Ο Θεός εξοικονομεί τα πάντα.

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: ΕΑΝ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΗΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΙ, ΕΛΕΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΝΟΨΥΧΟΙ, ΑΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΑΝ!

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Εάν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ήταν πραγματικά πιστοί, ελεήμονες και πονόψυχοι, άπιστοι και αιρετικοί δεν θα υπήρχαν! Κανένας ειδωλολάτρης και αιρετικός δεν θα υπήρχε, αν εμείς είμαστε Χριστιανοί όπως πρέπει.

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕ!

Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος: Ὁ ταπεινός ἄνθρωπος, ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος δέν ἐπιμένει στό δικό του, δέν θέλει νά γίνονται ὅλα ὅπως αὐτός σχεδίασε, ἀλλά ὑποχωρεῖ καί λέγει ὅτι, ἀφοῦ δέν μπορῶ νά κάνω κάτι περισσότερο, μᾶλλον τά ἔκανα θάλασσα μέχρι τώρα, ἄς τά ἀφήσω στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ὄχι ἀδιαφορώντας ἀλλά ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στόν Θεό καί δίνοντας χῶρο σ’ Αὐτόν νά ἐργασθεῖ. Ὑποχωρώντας, λέγοντας, ἄς γίνει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

Π. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΡΟΟΥΖ: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!


Π. Σεραφείμ Ρόουζ: Ὁ Χριστός εἶναι ἡ μόνη διέξοδος ἀπό αὐτόν τόν κόσμο· ὅλες οἱ ἄλλες διέξοδοι – σεξουαλική ἔκσταση, πολιτικές οὐτοπίες, οἰκονομική ἀνεξαρτησία – εἶναι μόνο ἀδιέξοδα στά ὁποῖα σαπίζουν τά πτώματα ἀμέτρητων ἀνθρώπων πού τά ἔχουν δοκιμάσει. 

ΓΕΡΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ!

Γέρων Αθανάσιος Μυτιληναίος: Την αγάπη προς τον Χριστό πρέπει πρώτα να καλλιεργούμε και μετά έρχεται η αγάπη προς τον πλησίον. Αν εξορίσαμε ή αγνοήσαμε την αγάπη μας προς τον Χριστό, τότε η αγάπη μας προς τον πλησίον είναι μια ουτοπία… 

ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΔΕΣΘΕ ΣΕ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης: Εσείς στενοχωρείσθε, όταν οι άλλοι δεν είναι καλοί, ενώ πρέπει να επιδίδεσθε σε προσευχές, για να έρθει το ποθούμενο με την χάρη του Θεού. Αυτό που εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, θα το κάνει η χάρις Του. 

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

ΟΣΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΣΑΧΑΡΩΦ: ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΪΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ!

Γέρων Σωφρόνιος Σαχάρωφ: ''Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς''. Όταν λέμε την προσευχή αυτή, συνάπτουμε με τον Χριστό μία προσωπική σχέση, που ξεπερνά τη λογική. Η Ζωή του Χριστού, εισχωρεί σιγά-σιγά μέσα μας. 

ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΡΓΟΧΕΙΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΠΟΤΕ!

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: Η μετάνοια για τον αγωνιζόμενο είναι ένα εργόχειρο που δεν τελειώνει ποτέ.

ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ: Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΑΔΗΜΟΝΕΙ!

Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης: Ο πειρασμός αδημονεί, στενοχωρείται και δημιουργεί εξωτερικούς πολέμους, Ξέρει τόσες τέχνες… σέρνει τον άνθρωπο σε αμφιβολία. Γι’ αυτό έχουμε πολλά ναυάγια.

ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ: ΠΑΝΤΟΤΕ ΛΕΩ ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ!

Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης: Δεν το βάζω κάτω, πάντοτε λέω δόξα σοι ο Θέος. Πάντοτε με την υπομονή μου, με την πίστη μου στον Θέο, ”είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον”! Εγώ φροντίζω για την ψυχή μου που ‘ναι ”πράγμα αθάνατον” γι’αυτό ήρθα στο μοναστήρι του και τον υπηρετώ τον Άγιο Δαυίδ. Τί τον υπηρετώ; Να, να σκουπίσω λιγάκι το μοναστήρι του και να βρίσκομαι σαν φύλακας. 

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΜΑΣ!

Π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος: Αν θέλουμε να πάμε στον Παράδεισο, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να σηκώνουμε τον Σταυρό μας. 

Π. ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΔΥΟ ΕΙΔΩΝ ΑΓΑΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ!

π. Ιωήλ Γιαννακόπουλος: Δύο ειδών αγαθά υπάρχουν: α) Υλικά και β) Πνευματικά. Εμείς στα πρώτα βλέπουμε όχι τι έχουμε, αλλά τι μας λείπει και στα δεύτερα βλέπουμε όχι τι μας λείπει, αλλά τι έχουμε. Όχι αδερφέ μου έτσι, το αντίθετο να κάνεις. 

ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΖΟΥΝΕ!

ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ: ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΝΤΩΣ ΕΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ!

Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα: Μετάνοια δεν είναι να πω μετανόησα και να εξομολογηθώ. Και ο παπαγάλος αν τον μάθεις, θα τα πει. Μετάνοια είναι να ζήσεις μια ζωή όντως εν μετανοία. 

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΓΙΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ: Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΙΑ ΜΥΡΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΚΕΝΩΤΟΥ ΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΕΥΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!

Άγιος Μόδεστος Ιεροσολύμων: Η Θεοτόκος είναι η αγία μυροθήκη του ακένωτου μύρου και της θείας ευωδίας του Χριστού. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ: ΔΙΟΤΙ ΕΚΕΙΝΟΝ, ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ, ΤΟΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΕΙ ΜΕ ΘΛΙΨΕΙΣ!

Διότι ἐκεῖνον, πού ἀγαπᾷ ὁ Κύριος, τόν παιδαγωγεῖ μέ θλίψεις, μαστιγώνει δέ μέ δοκιμασίας κάθε τέκνον του καί παιδί, τό ὁποῖον ἀναγνωρίζει ὡς ἰδικόν του.
 
Παροιμίαι 3,12 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ: ΔΙΟΤΙ ΟΛΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΑΥΤΗ ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΜΕ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ!

Απόστολος Παύλος: Διότι όλοι κατά την εποχήν αυτήν ζητούν και επιδιώκουν με ιδιοτέλειαν τα συμφέροντά των, τας ανέσεις και αναπαύσεις των και όχι αυτά που θέλει ο Χριστός. 

Προς Φιλιππησίους 2,21

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΑΦΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΜΙΑ ΦΟΡΑΝ ΑΠΕΘΑΝΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΘΥΣΙΑ!

Απόστολος Παύλος: Έτσι και ο Χριστός, αφού έγινε άνθρωπος, μίαν φοράν απέθανεν και προσέφερε τον εαυτόν του θυσίαν, δια να πάρη επάνω του τας αμαρτίας των ανθρώπων. Θα φανή δε δια δευτέραν φοράν ένδοξος εις εκείνους που τον περιμένουν, δια να πάρουν την σωτηρίαν από αυτόν χωρίς πλέον να βαστάζη τας αμαρτίας των ανθρώπων.
 
Προς Εβραίους 9, 28 

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΟΤΑΝ ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΠΑΙΝΟ!

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα δεχόταν με ευχαρίστηση κάποιον έπαινο. Έτσι με τα επαινετικά λόγια γίνεται δεκτός εύκολα και ο έλεγχος.

ΕΠΕ 19, 366 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ: Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΟΠΛΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ!

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: Ο Σταυρός είναι ασπίδα και όπλο και τρόπαιο κατά του διαβόλου. 

ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ: ΠΑΣΑ ΚΑΛΗ ΕΝΝΟΙΑ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ!

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος: Πάσα καλή έννοια εμπίπτει στην καρδία του ανθρώπου εκ της θείας χάριτος και πάς κακός λογισμός πλησιάζει στην ψυχήν προς πειρασμό και δοκιμήν. 

ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ: Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ!

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος: Η οδός του Θεού είναι καθημερινός σταυρός, γιατί κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό με άνεση. 

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Η ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΛΑΚΤΙΑ ΕΔΙΝΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΑΥΡΟ!

Η Γερόντισσα Γαλακτία σὲ ὅλους ἔδινε ξύλινο σταυρὸ καὶ κρεμούσανε στὸ λαιμό τους.  Δὲν ἤθελε κανεὶς νὰ μὴν μείνει χωρὶς σταυρό.  Ἔλεγε πὼς ὁ σταυρὸς εἶναι ἀσπίδα καὶ ταυτότητά μας. 

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΛΑΚΤΙΑ: ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΩΡΕΙ, ΟΤΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΚΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ, ΘΑ ΒΡΕΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΤΟΝ ΣΩΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ!

Γερόντισσα Γαλακτία: Ὅποιος συγχωρεῖ, ὅτι ἁμαρτωλό κι ἄν ἔχει κάνει, θὰ βρεῖ τρόπους νὰ τὸν σώσει ὁ Θεός, ὅ,τι κι ἂν κάνει. 

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΛΑΚΤΙΑ: ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!

Γερόντισσα Γαλακτία: Μεγάλες δυσκολίες έρχονται! Αναστατώσεις, πολέμους, πείνα. Δεν ξέρω να τα πω. Δεν ξέρω να τα εκφράσω. Δεν με βοηθά πια η κεφαλή μου. Πέφτω κάθε μέρα. Όλα όμως θα είναι υπέρ της Ελλάδος. Υπέρ της πίστεως. Δόξα μεγάλη. Έρχεται μπόρα αλλά και δόξα. Όλα υπέρ της Ελλάδος. Αυτό να το τονίζεις.
 
Πηγή: “Η Οσία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης”, Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, εκδ. Θεομόρφου, σελ. 146-147
 

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΛΑΚΤΙΑ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΜΑΣΤΑΤΩΣΕΙΣ, ΠΟΛΕΜΟΙ, ΠΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΑΝΤΑΖΕΣΘΕ!

Γερόντισσα Γαλακτία: Έρχονται αναστατώσεις, πόλεμοι, πείνες που δεν φαντάζεσθε… Μετάνοια θέλει ο Θεός. Στροφή μία για πάντα...».

Πηγή: “Η Οσία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης”, Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, εκδ. Θεομόρφου, σελ. 147.

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΓΙΑΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ!


ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΑΙ Η ΜΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΛΙΕΣ!

Ιεροκήρυξ Δημήτριος Παναγόπουλος: Και η μία αμαρτία έχει ανάγκη μετανοίας και εξομολογήσεως και οι χίλιες. Ο Θεός με την ίδια ευκολία συγχωρεί την μία αμαρτία, όσο και τις χίλιες. Όπως ένας ωκεανός, αν του αδειάσεις μια χούφτα κάρβουνα, ευχαρίστως τα σβήνει, έτσι με την ίδια ευκολία σβήνει, αν του αδειάσεις μια καραβιά κάρβουνα. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τις αμαρτίες του ανθρώπου. Το λέω αυτό, διότι πολλοί άνθρωποι, λένε πολλές φορές:

– Εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός! Δεν συγχωριέμαι γι΄αυτά που έχω κάνει!» 

ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΓΙΑΖΟΥΝ!


Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

ΓΕΡΩΝ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΟΚ: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΕ ΙΣΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ!

Γέρων Αρσένιος Παπατσιόκ: Η γυναίκα ήταν υπηρέτρια για χιλιάδες χρόνια, μέχρι που ήρθε ο Χριστός και την έβαλε σε ίση βάση με τον άντρα ή πολύ πιο ψηλά από τον άντρα - η γυναίκα που έχει χαρίσματα που μπορούν να γεννήσουν τον Ιησού στην ψυχή του άντρα και να αυξήσουν έτσι τον ανδρισμό του. Η γυναίκα ονομάστηκε αδύναμο φύλο, που χρειάζεται βοήθεια! Ναι, ζητάει βοήθεια για να σε τελειοποιήσει ως άντρα. Την είπαν όμως και το ωραίο φύλο! Είναι αυτό ένα μικρό δώρο; Η γυναίκα, τοποθετημένη στις αληθινές της αξίες, αρχίζει να δημιουργεί και μόνο τότε δίνει τον εαυτό της ολοκληρωτικά, όχι συμβατικά. Αυτό χρειαζόμαστε στο γάμο, απόλυτη αφοσίωση, αυτό αναζητούμε. Ως εκ τούτου, το μεγάλο λάθος είναι να μην εκτιμάς τις γυναίκες. 

ΓΕΡΩΝ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΟΚ: ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΑΤΟΜΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ!

Γέρων Αρσένιος Παπατσιόκ: Μου φαίνεται ότι ό ατομισμός είναι μία αρρώστια της κοινωνίας μας. Προσβάλλει ακόμη και τούς πιστούς χριστιανούς; Ναι. Είναι ένα μεγάλο ελάττωμα στην ιστορική στιγμή πού ζούμε. Όμως δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι αθεράπευτο.
Ό ατομικισμός δεν έκανε άλλο τίποτε, παρά να απομόνωση έναν από τούς βασικούς σκοπούς της δημιουργίας τού ανθρώπου. Ό άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε για τον εαυτό του, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Διότι την τραγωδία ολοκλήρου της ανθρωπότητας πρέπει να την ζήση κανείς σαν μια δική του δυστυχία. Φέρουμε κι εμείς μια ευθύνη και γι’ αυτούς πού είναι δίπλα μας.
Αυτή είναι ή έννοια της χριστιανικής αγωγής σχετικά με την δημιουργία, την όποια πρέπει να γνωρίζουμε. Από την στιγμή πού ό άνθρωπος απομονώνεται, κάνει ένα ήμισυνεταιρισμό με τον διάβολο, διότι ακούει μόνο τούς δικούς του λογισμούς. Ό ατομικισμός είναι μία απώλεια χρόνου, ζωής και αιωνιότητας.
Ατομικισμός σημαίνει να απομονωθείς από τον Δημιουργό σου και να πάρεις τά άκρα, ενώ τά άκρα, όπως ξέρουμε, είναι του διαβόλου, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες.

ΟΣΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ: ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΩΣΟΥΝ Η ΑΓΑΠΗ, Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΛΩΣΥΝΗ!


Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν Σαλός: Στους εσχάτους καιρούς τους ανθρώπους θα τους σώσουν η αγάπη, η ταπείνωση και η καλωσύνη.  Η καλωσύνη ανοίγει τις πύλες του Παραδείσου, η ταπείνωση οδηγεί μέσα σ’ αυτόν, αλλά η αγάπη εμφανίζει τον Θεό.

Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΜΠΟΚΑ: Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ!

Όσιος Αρσένιος Μπόκα: Ή νίκη τού Σωτήρος είναι μοναδική. Χωρίς αύτόν κανείς δέν ήμπορει νά έπιτύχει νά νικήση τόν εχθρό. Νά έχεις μέσα σου Τόν Χριστό καί μή φοβάσαι όταν οί δυνάμεις τοϋ κακοΰ σέ περικυκλώνουν καί ό κατακλυ­σμός είναι μπροστά σου. Υπάρχει κάποιος πού είναι μαζί σου καί άναχαιτίζει τό χάος, σέ βοηθεΐ στήν πνευ­ματική σου πρόοδο καί θά σοϋ δώση τό φωτοστέφανο τής δόξης! 

ΓΕΡΩΝ ΙΟΥΣΤΝΟΣ ΠΑΡΒΟΥ: ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΖΕΥΤΟΥΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥΣ!

Γέρων Ιουστίνος Πάρβου: Τον καιρό των διωγμών οι χριστιανοί πρέπει να μαζευτούν γύρω από τους ιερείς τους. Εκεί που βρίσκεται ένα αντιμήνσιο και ένας ιερέας για να τελέσει την λειτουργία εκεί είναι και η εκκλησία. Έχουμε ως παράδειγμα τον διωγμό του περασμένου αιώνα όπου οι ιερείς πήγαιναν στα βουνά και στα χωριά με ένα αντιμήνσιο και τα λειτουργικά σκεύη στην πλάτη. Η Λειτουργία και τα Μυστήρια θα δώσουν δύναμη στους χριστιανούς να αντιμετωπίσουν την πείνα και να προστατευτούν από παν κακό, ευρισκόμενοι υπο τη Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έπειτα να λέει την Ευχή του Ιησού ή το Υπερμάχω.

ΓΕΡΩΝ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΟΚ: ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΣΟΥ!

Γέρων Αρσένιος Παπατσιόκ: Ελεημοσύνη δεν είναι μόνο να δίνης από το σακουλάκι σου. Ελεημοσύνη είναι να δέχεσαι τον άνθρωπο να καθίσει δίπλα σου, χωρίς να τον απομακρύνεις με τον λογισμό σου. Έχεις κάποιο συνάδελφο, ο οποιος διέρχεται μια συμφορά στην ζωή του. Πρέπει να ξέρης πώς να τον παρηγόρησης, πώς να καταπραΰνεις το πρόσωπό του. Για τούς πτωχούς μπορείς να κάνης μια σύντομη προσευχή: «Κύριε ελέησε τον τάδε», εάν δεν μπορείς κάτι να τού δώσεις, διότι είσαι μέσα στο λεωφορείο κι εκείνος στο πεζοδρόμιο. Το ερώτημα είναι σέ ποιά κατάσταση ευρίσκεται η καρδιά μας όσον αφορά τον πόνο πού επικρατεί γύρω μας; Το μεγαλύτερο έργο για το όποιο θα απολογηθούμε στην Μέλλουσα Κρίσι, θα είναι αυτό: «Γιατί δεν έδωσα περισσότερη προσοχή στους συνανθρώπους μου»;

ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ! ΕΝΑΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΝΤΑΝ ΣΦΟΔΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣ!

Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα: Ένας ασκητής που πολεμούνταν σφοδρά από τα δαιμόνια της πορνείας και της εσωτερικής κατακρίσεως, έλεγε το "Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με" χιλιάδες φορές καθημερινώς. Παρόλο αυτά όμως, ο εχθρός διάβολος δεν υποχωρούσε ούτε πόντο! Μια μέρα τον φώτισε το Άγιο Πνεύμα και θυμήθηκε τα λόγια ενός συνασκητού του, που του είχε πει:

- Εάν δυσκολευτείς από τον δαιμονικό πόλεμο, εφάρμοσε έναν άλλον τρόπο προσευχής ανώτερο από το " ελέησόν με". Δοξολόγησε τον Χριστό και λέγε: "Κύριε Ιησού Χριστέ δόξα σοι!"...

Πράγματι το εφάρμοσε και ακούγοντας ο διάβολος το: " Κύριε Ιησού Χριστέ δόξα σοι" έγινε άφαντος! Ο διάβολος την δέηση και την αίτηση, μπορεί να την υπομένει, μολονότι κατακαίγεται. Την δοξολογία όμως και την ευχαριστία, που είναι η κόλασή του, δεν μπορεί να την υπομένει και αναγκάζεται να υποχωρήσει, έστω και ας είναι ο πιο αμαρτωλός όλων, εκείνος που δοξολογεί και ευχαριστεί τον Κύριο...

Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023

ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΛΛΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΝΗΣΤΕΥΟΥΝ, ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΔΕΚΑΡΑ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΧΟΝΤΑ ΑΝΑΓΚΗ!


ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΞΑΖΕΤΕ Ο ΘΕΟΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΟΥ!


ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ, ΦΩΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ!


Ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος: Ένα σπίτι για να φωτιστεί, πιθανόν να χρειαστεί και 6 και 8 και 10 φώτα. Αν όμως δεν υπάρχουν 10 φώτα και υπάρχουνε 8 δεν φωτίζεται το σπίτι; Είναι σαν να μην έχει καθόλου φως;
Φωτίζεται.
Εάν παραδεχτούμε ότι το σπίτι έχει 6 φώτα, ότι έχει 4 φώτα, ότι έχει 2 φώτα, ότι έχει 1 φως, δεν είναι καλύτερα από το να μην έχει κανένα; Είναι καλύτερα…
Ο άνθρωπος, ο οποίος στο σπίτι προσεύχεται, φωτίζει και τους άλλους. Φωτίζει τους άλλους, να μην χτυπιούνται πρόσωπο προς πρόσωπο. Τους διευκολύνει. Μια λαϊκή σοφία του ανθρώπου, λέει: «Για το χατίρι του βασιλικού, ποτίζεται και η γλάστρα».
Μακάρι όσοι είναι μέσα στο σπίτι να είναι φώτα. Αλλά και αν δεν είναι όλοι στο σπίτι φώτα και ένας να είναι ακόμη, γίνεται έλεος στο σπίτι αυτό.
Μακροθυμεί ο Θεός. Διότι ο Σατανάς εκζητεί την οικογένεια να την διαλύσει, να την πετάξει, να την ανατινάξει στον αέρα, αλλά για το χατίρι αυτού του ενός, ο Χριστός δεν την παραδίδει.

ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΝ, ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΘΟΣ ΑΜΑΡΤΙΩΝ!