ΑΝ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ, ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.

Κυριακή 31 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΗΣ HAROLD CAMPING. ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗΣ

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

 Στούς ἀψευδεῖς λόγους τοῦ Θεανθρώπου ἀνήκει καί ἡ ἐπισήμανσή του πρός τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του νά προσέχουν ἀπό τούς ψευδοπροφῆτες, οἱ ὁποῖοι θά ἀποκαλύπτονται, θά γίνονται γνωστοί ἀπό τούς καρπούς τους (Ματθ. 7, 15-16).

Στούς πικρούς καρπούς τῶν διαφόρων ψευδοπροφητῶν διαχρονικά ἀνήκει καί τό γεγονός, ὅπως πάλι ὁ Κύριος ἔχει ἐπισημάνει, τό νά παραπλανοῦν καί νά παγιδεύουν τούς ἀνθρώπους, δῆθεν, στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ (Ματθ. 24,12,24).
Ἕνας τέτοιος ψευδοπροφήτης ἀποδείχθηκε κατά τό τρέχον ἔτος πού διανύουμε, στίς Η.Π.Α, ὁ ὑπέργηρος προτεστάντης πάστορας Harold Camping (γενν. 1921), αὐτοδίδακτος Βιβλικός ἐρευνητής κατά δήλωσή του καί ἱδρυτής τοῦ Radio Family ἀπό τή δεκαετία τοῦ 1950.
Τό Μάϊο τοῦ 2011 ὀπαδοί τοῦ ἐν λόγῳ πάστορα ξεκίνησαν μία μεγάλη ἐκστρατεία σέ μεγάλες καί κεντρικές πόλεις τῶν Η.Π.Α, ὅπου μέσω ἀφισσῶν, πλακάτ, καταχωρήσεων στόν τύπο καί ἄλλων τρόπων διακήρυτταν τούς ἰσχυρισμούς τοῦ Harold Camping ὅτι στίς 21 Μάϊου 2011 θά λάμβανε χώρα ἡ λεγόμενη ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας. 
Πρόκειται γιά μιά συνήθη καί εὐρέως διαδεδομένη πλάνη πολλῶν προτεσταντικῶν καί πεντηκοστιανικῶν αἱρετικῶν κινήσεων, πού καθιέρωσε ὁ John Nelson Darby (1800–1882), ἱδρυτής τῆς αἱρετικῆς κίνησης τῶν λεγομένων Πλυμμούθειων Ἀδελφῶν, λόγω κακόδοξης θεώρησης τοῦ ἁγιογραφικοῦ ἀποσπάσματος Α´ Θεσσ. 4, 15-17, στά πλαίσια τῆς αὐθαίρετης καί αἱρετικῆς θεωρίας του περί Οἰκονομιῶν.
 21 Μαΐου 2011 ἔλεγαν εἶναι ἡμέρα κρίσεως. Ὅταν ἡ ψευδοπροφητεία διαψεύστηκε, τότε ὁ Harold Camping βρῆκε μιά νέα δικαιολογία. Ἰσχυρίστηκε ὅτι ἡ ἐν λόγω ἡμερομηνία ἦταν ὄντως ἡμερομηνία κρίσεως, μόνο πού αὐτή ἡ κρίση ἦταν πνευματική καί ἀόρατη.
Διαπιστώνουμε μιά παραπλήσια δικαιολογία γιά τή ψευδοπροφητεία, ὅπως εἶχαν κάνει παλαιότερα οἱ Ἀντβεντιστές τῆς Ζ΄ Ἡμέρας καί ἀργότερα οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.

Ἡ ψευδοπροφητεία ὅμως εἶχε καί συνέχεια. Συμπλήρωναν ἐπίσης ὅτι στίς 21 Οκτωβρίου τοῦ 2011 θά ἐρχόταν τό τέλος τοῦ Κόσμου.
Φυσικά καί αὐτός ὁ ἰσχυρισμός δέν ἐπιβεβαιώθηκε. Ἔτσι τό πρόσωπο
 Harold Camping συναριθμεῖται στό πλῆθος τῶν ψευδοπροφητῶν, πού ἐμφανίστηκαν στήν ἀνθρώπινη ἱστορία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου