ΑΝ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ, ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.

Κυριακή 17 Ιουλίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
Ἀριθμ. Πρωτ. 120
Σιάτιστα, 15η  Ἰουλίου 2016
Ἐ γ κ ύ κ λ ι ο ς
Πρός
τό Πλήρωμα τῆς κατά Σισάνιον καί Σιάτισταν Ἐκκλησίας

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
       
        Πρίν ἀπό λίγες μέρες μιά ὁμάδα αἱρετικῶν Προτεσταντῶν πέρασε ἀπό ὅλες τίς πόλεις καί τά χωριά τῆς ἐπαρχίας μας καί ἄφησε ἔξω ἀπό τό κάθε σπίτι μία νάϋλον σακούλα πού ἔγραφα τήν πρόταση «ὁ Θεός σέ ἀγαπᾶ» καί μέσα εἶχε μία Καινή Διαθήκη καί δύο φυλλάδια. Τό ἕνα ἀπό αὐτά ἀναφερόταν στήν περίπτωση κάποιυ νέου ἀνθρώπου πού εἶχε μπλέξει μέ τά νατκωτικά καί πλησιάζοντας τήν ὁμάδα αὐτή θεραπεύθηκε καί τό ἄλλο οὐσιαστικά περιεῖχε πληροφορίες πού καί πῶς μπορεῖ κανείς νά ἐπικοινωνήσει μέ τήν συγκεκριμένη ὁμάδα ὁ ὁποία λέγεται «Ἱεραποστολική ἕνωση». Στήν οὐσία πρόκειται γιά μία αἱρετική προτεσταντική παραφυάδα ἀπό τίς πολλές πού ὑπάρχουν στήν Πατρίδα μας.

      Πολλοί χριστιανοί ἀπευθύνθηκαν στούς ἱερεῖς τους  καί ἄλλοι τηλεφώνησαν στήν Μητρόπολη ζητώντας πληροφορίες γιά τό τί νά κάνουν τίς σακοῦλες αὐτές. Αὐτό δείχνει μιά ὑγιά ἀντίδραση τῶν χριστιανῶν μας οἱ ὁποῖοι δέν ἐμπιστεύθηκαν τούς ξενόφερτους διακινητές καί αἰσθάνθηκαν ὅτι πρόκειται γιά κάτι πού εἶναι πλάνη. Χαίρομαι πού ὁ λαός μας ἔχει ὀρθόδοξα αἰσθητήρια καί διαισθάνεται ὅτι πίσω ἀπό αὐτή τήν κίνηση κρύβεται κάτι τό ὕποπτο.
      Πολλοί χριστιανοί ἀπευθύνθηκαν στούς ἱερεῖς τους  καί ἄλλοι τηλεφώνησαν στήν Μητρόπολη ζητώντας πληροφορίες γιά τό τί νά κάνουν τίς σακοῦλες αὐτές. Αὐτό δείχνει μιά ὑγιά ἀντίδραση τῶν χριστιανῶν μας οἱ ὁποῖοι δέν ἐμπιστεύθηκαν τούς ξενόφερτους διακινητές καί αἰσθάνθηκαν ὅτι πρόκειται γιά κάτι πού εἶναι πλάνη. Χαίρομαι πού ὁ λαός μας ἔχει ὀρθόδοξα αἰσθητήρια καί διαισθάνεται ὅτι πίσω ἀπό αὐτή τήν κίνηση κρύβεται κάτι τό ὕποπτο.
        Ποιός εἶναι ὁ στόχος αὐτῆς τῆς κίνησης. Ἡ Καινή Διαθήθη εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί μάλιστα τό συγκεκριμένο κείμενο ἔχει τήν ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτό δέν γίνεται ὅμως ἀπό σεβασμό στήν Ὀρθόδοξη Πίστη, ἀλλά ἀπό δόλο προκειμένου νά γίνει ἀπό σᾶς ἀποδεκτό. Παλαιότερα οἱ αἱρετικοί μοίραζαν κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης πού δέν ἦταν ὀρθόδοξο καί οἱ χριστιανοί μας πού τό καταλάβαιναν ἤ ἔκαιγαν αὐτά τά βιβλία ἤ τά πήγαιναν στήν Ἐκκλησία. Σᾶς λέγω λοιπόν ὅτι τό κείμενο μπορεῖτε νά τό κρατήσετε.
        Τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι ποιός εἶναι ὁ λόγος αὐτῆς τῆς ἐξόρμησης. Εἶναι νά μοιράσουν τήν Καινή Διαθήκη; Ἔτσι φαίνεται, ἀλλά δέν εἶναι ἔτσι. Χρησιμοποιοῦν τήν Καινή Διαθήκη σάν μέσο γιά νά σᾶς φέρουν σέ ἐπαφή μέ τήν αἱρετική ὀργάνωσή τους καί ἐδῶ φαίνεται ἡ δολιότητα τῆς προθέσεως. Κατ’ἀρχήν ἡ Μητρόπολή μας μοίρασε πέρισυ καί στίς ἀρχές τοῦ ἔτους σέ ὅλα τᾶ παιδιά τῆς μέσης ἐκπαίδευσης τήν Καινή Διαθήκη. Ρώτησαν λοιπόν πρῶτον ἄν τἠν ἔχετε; Ἀλλά δέν ἦταν ὅπως εἴπαμε αὐτός ὁ σκοπός. Σκοπός εἶναι ἡ παραπλάνηση τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Καί μόνη αὐτή ἡ κίνηση τους δείχνει τό πνεῦμα τῆς πλάνης. Μοίρασαν τήν Καινή Διαθήτη, ἀλλά δέν τηροῦν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἦρθαν καί πηγαίνουν καί ἀλλοῦ σάν νά ἔρχονται σέ ξέφραγο ἀμπέλι. Ὁ Χριστός ὅμως εἶπε ὅτι αὐτός πού εἰσέρχεται ἀπό τήν πόρτα στήν αὐλή τῶν προβάτων αὐτός εἶναι ὁ κανονικός ποιμένας. Ὅποιος δέν εἰσέρχεται διά τῆς θύρας αὐτός εἶναι κλέπτης καί ληστής. Ποιός εἶναι ἡ θύρα. Ἡ θύρα γιά νά μπεῖ κανείς στήν αὐλή τῶν προβάτων εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας καί ὁ ἐφημέριος σέ κάθε ἐνορία. Ὅποιος λοιπόν θέλει νά κάνει κάτι πού ἔχει σχέσει μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη παίρνει ἄδεια καί εὐλογία ἀπό τόν Ἐπίσκοπο καί σέ κάθε ἐνορία ἀπό τόν ἱερέα.
        Θά σᾶς φέρω ἕνα παράδειγμα: Ὑπάρχουν διάφορα θρησκευτικά περιοδικά πού κυκλοφοροῦν, ἄλλοτε καλά καί ἄλλοτε λιγότετερο ἀξιόλογα. Ὅταν λοιπόν ἤμουν ἐφημέριος στήν Ἐνορία μου ἦλθαν δύο εὐλαβέστατες κυρίες καί ζήτησαν τήν γραπτή ἄδειά μου γιά νά περάσουν ἀπό τά σπίτια τῶν χριστιανῶν καί νά προσφέρουν κάποιο χριστιανικό περιοδικό. Στήν ἐρώτηση μου: «γιατί ἔρχεσθε σέ μένα καί ζητᾶτε τήν ἄδεια μου» μοῦ ἀπήντησαν:«Πρῶτα γιά νά πάρουμε τήν εὐλογία σας ἀφοῦ ἐσεῖς εἶσθε ὁ πνευματικός πατέρας τῆς ἐνορίας καί δεύτερον γιά νά καταλάβουν οἱ χριστιανοί ὅτι τό περιοδικό εἶναι ὀρθόδοξο ἀφοῦ ἔχει καί τήν ἔγκριση σας».
      Ἔτσι ἀδελφοί μου ἐνεργοῦν οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Ὅσοι ἔρχονται μόνοι τους χωρίς εὐλογία, σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Χριστοῦ, εἶναι κλέπτες καί ληστές πού προσπαθοῦν μέ δόλιους τρόπους νά πλανήσουν τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς, νά ληστέψουν τίς ψυχές σας Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας μᾶς ἔχει ἐνημερώσει διά τήν προσπάθεια τῆς αἱρετικῆς αὐτῆς ὁμάδας καί ἐγώ χαίρομαι καί σᾶς συγχαίρω γιά τήν ἀντίδρασή σας.
        Τήν προσηλυτιστική τους προσπάθεια στήν περιοχή μας τήν ἄρχισαν τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ νέου μεγάλου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας τοῦ Ὁσίου Παῒσίου μιά μέρα πού ἀπό μόνη της δείχνει τήν πλάνη τους. Σᾶς μοίρασαν δῆθεν τήν Καινή Διαθήκη δέν σᾶς εἶπαν ὅμως ὅτι ΔΕΝ πιστεύουν καί δέν τιμοῦν οὔτε τήν Παναγία μας, οὔτε τούς Ἁγίους μας. Ἀλλά ἡ Παναγία καί οἱ Ἅγιοι μας εἶναι καρποί τοῦ Ἁγίου Πνεὐματος. Ἄρα στήν οὐσία βλασφημοῦν τό Ἅγιον Πνεῦμα ἀφοῦ ἀρνοῦνται τούς καρπούς του. Τό ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἔχει καί παράγει Ἁγίους δείχνει ὅτι εἶναι ἀληθινή καί ζωντανή Ἐκκλησία.
      Στό σημεῖο αὐτό ἐπεχείρησαν καί ἄλλη μία παραπλάνηση. Εἶναι τό φυλλάδιο ἐκεῖνο πού μιλοῦσε γιά τό νέο μέ τά ναρκωτικά καί τήν θεραπεία του. Εἶναι σάν νά προσπαθοῦν νά σᾶς ποῦν: «κοιτάχτε! κοντά μας οἱ ἐξαρτημένοι θεραπεύονται». Θυμίζουν ἐκεῖνες τίς παλιές διαφημίσεις μέ τίς κυρίες πού ἔλεγαν ὅτι δοκίμασα ὅλα τά ἀπορρυπαντικά ἀλλά μόνο τό τάδε κάνει τά ροῦχα πεντακάθαρα. Προτιμῆστε μας λοιπόν.
        Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἡ ὀρθόδοξη πίστη εἶναι τό κατ’ ἐξοχήν θεραπευτήριο πού θεραπεύονται οἱ ἀσθενεῖς. Καί ἡ Ἐκκλησία μας γνωρίζει πολλά νέα παιδιά πού ὅταν ἦλθαν κοντά στήν Ἐκκλησία καί ἀκολούθησαν τή ζωή της θεραπεύθηκαν. Στόν Ἅγιον Ὄρος εἶναι πολλά τά νέα παιδιά πού καταφεύγουν καί μέσα στήν ἠρεμία, στή χάρη τῆς προσευχῆς, μιλώντας μέ εὐλογημένους ἀνθρώπους θεραπεύθηκαν. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως δέν κάνει διαφήμιση. Διαφήμιση κάνουν οἱ πλανεμένοι γιά νά πλανήσουν καί ἄλλους. Ἡ Ἐκκλησία ὄχι μόνο θεραπεύει τούς ἀνθρώπους ἀλλά τούς ἀναδεικνύει καί Ἁγίους ὅπως πρόσφατα τόν Ἅγιο Παῒσιο καί τόν Ἅγιο Πορφύριο.
Ἀδελφοί μου,
        Δέν γέννησε ἡ Ἁγία Γραφή τήν Ἐκκλησία, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία τήν Ἁγία Γραφή. Οἱ Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι, οἱ Εὐαγγελιστές, οἱ Ἀπόστολοι, ὅπως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ζῶντας μέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ κατέγραψαν τά Ἱερά Κείμενα πού ἀποτελοῦν τήν Ἁγία Γραφή, γιά τόν δικό μας φωτισμό καί τήν δική μας σωτηρία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ Κιβωτός τῆς Σωτηρίας μας. Χωρίς τήν Ἐκκλησία δέν στέκεται οὔτε ἡ Ἁγία Γραφή, ὅπως δέν στέκεται ἕνας πίνακας στόν τοῖχο, ἄν ἀφαιρέσεις τό καρφί ἀπό τό ὁποῖο στηρίζεται. Αὐτό τό καρφί εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας, ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, Τήν Ὁποίαν ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς Πίστεως μας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη πού ἑρμηνεύει αὐθεντικά τήν Ἁγία Γραφή. Φεύγετε ἀπό τήν πλάνη καί τήν αἵρεση καί  μείνετε πιστοί στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ
Ὁ Ἐπίσκοπος Σας

Σισανίου και Σιατίστης Παύλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου