ΑΝ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ, ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ: "ΤΗΝ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΑΝΤΛΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ"

Ὁ καταξιωμένος συνθέτης, μὲ ἀφορμὴ τὴ συναυλία του στὸ Ἠρώδειο τὸ Σάββατο 1 Ὀκτωβρίου 2016, μὲ τίτλο «Μιὰ προσευχὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα», μίλησε στο zougla καὶ τόνισε τὶς ἰδιαιτερότητες τῆς συναυλίας καθὼς καὶ τί σηματοδοτεῖ γιὰ τὸν ἴδιο. Ὁ ταλαντοῦχος καλλιτέχνης ἐπιπλέον ἀνέφερε ἀπὸ ποῦ ἀντλεῖ τὴν ἔμπνευση γιὰ τὴ μουσική του καὶ ἐξήγησε ποιὰ εἶναι ἡ διαδικασία σύνθεσης ἑνὸς ἔργου. Παράλληλα ἐπεσήμανε πῶς θὰ ἦταν δομημένος ἕνας ἰδανικὸς κόσμος γιὰ κεῖνον καὶ ἀποκάλυψε τί τοῦ δίνει χαρὰ στὴν καθημερινότητά του καὶ ἀπὸ ποῦ ἀντλεῖ γιὰ νὰ εἶναι καλά. 

- Πεῖτε μᾶς λίγα λόγια γιὰ τὴ συναυλία σας μὲ τίτλο «Μιὰ προσευχὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα» ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Ἠρώδειο. Ποιὲς οἱ ἰδιαιτερότητες αὐτῆς τῆς συναυλίας καὶ τί σηματοδοτεῖ γιὰ σᾶς;
Σταμάτης Σπανουδάκης: Θὰ ἔλεγα ὅτι ἡ «ἰδιαιτερότητα» σ' αὐτὴν τὴ συναυλία εἶναι πιὸ πολὺ προσωπικὴ καὶ ἐσωτερική. Πῶς ἐγώ, δηλαδή, αὐτὴ τὴ μέρα καὶ σ' αὐτὴν τὴ «λάθος ἐποχή», ποὺ ὅλοι ζοῦμε, νὰ εἶμαι πιὸ ἤρεμος, πιὸ ἀγαπητικός, πιὸ κοντὰ στὸν Ἀγαπημένο καὶ τοὺς ἀγγέλους Του. Κι ἔτσι νὰ βοηθήσω (ἢ νὰ βοηθηθῶ) μέσω τῆς μουσικῆς ὅσους θὰ εἶναι ἐκεῖ, νὰ ζήσουμε δύο ὧρες προσευχῆς καὶ ἀγάπης γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ....
τὴν Ἑλλάδα μας.

- Ἀπὸ ποῦ ἀντλεῖτε τὴν ἔμπνευσή σας γιὰ τὶς συνθέσεις σας καὶ γιὰ τοὺς στίχους σας;
Πάντα ἀπὸ τὸν Χριστό, τὴν Παναγία, τοὺς γλυκύτατους ἀγγέλους, τοὺς ἁγίους, τοὺς ἥρωες καὶ τὴν ἀγαπημένη μου πατρίδα. Καμμιὰ φορᾶ κι ἀπὸ τὴν Ντόρη. Καὶ ὅ,τι κάνω, ἢ λέω, ὅσο κι ἂν λαθεύω πολλὲς φορές, αὐτὸν τὸν σκοπὸ ἢ τὴν κατεύθυνση εἶχε καὶ ἔχει.

- Ποιὰ εἶναι ἡ διαδικασία σύνθεσης ἑνὸς ἔργου; 
Ἕνα μικρὸ καὶ ἄμυαλο παιδάκι, ποὺ παρακαλάει τοὺς γονεῖς του γιὰ ἕνα δῶρο. Καὶ ἐκεῖνοι τὸ δίνουν, ὅταν πρέπει. Τὴ σωστὴ ὥρα. Ἀφοῦ τὸ παιδὶ ἔχει κάνει τὰ μαθήματά του καὶ πάει χαρούμενο νὰ παίξει. Ἄλλωστε, παίζω μουσική, δὲ λέμε; Ἡ σοβαροφάνεια σκοτώνει τὸ δῶρο. Τὴν ἔμπνευση.

- Ἀπὸ τὴ μεγάλη πορεία σας στὴ μουσικὴ καὶ τὴ σύνθεση ποιὰ ἔργα σας ξεχωρίζετε καὶ γιατί;
Ἀπολύτως κανένα καὶ συγχρόνως ὅλα. Τὰ βλέπω σὰν ἕνα παιδικὸ ἡμερολόγιο, πού μου θυμίζει στιγμὲς τῆς ζωῆς μου. Καμμιὰ φορᾶ τὶς ἀναπολῶ, γιὰ ἄλλες μετανιώνω, ἄλλες τὶς ἀποζητῶ καὶ ἄλλες μὲ πληγώνουν. Ὅλες ὅμως εἶναι δικές μου. Ἄν, τελικά, ἔχω τίποτε δικό μου.

- Ἡ ἑλληνικὴ μουσικὴ ἔχει περάσει διάφορες φάσεις, εἴτε σὲ ἐπίπεδο σύνθεσης, εἴτε σὲ ἐπίπεδο στίχου. Ποιοτικά, θεωρεῖτε ὅτι ἡ πορεία τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς εἶναι ἀνοδικὴ ἢ καθοδικὴ καὶ γιατί;
Σχεδὸν σίγουρα λέγοντας μουσικὴ θὰ ἐννοεῖτε τὸ τραγούδι. Δὲν μὲ ἀφορᾶ πιὰ καθόλου ἀπὸ τὸ 1995 . Ἄρα, δὲν ἔχει καὶ νόημα ἡ ἐρώτηση καὶ δὲν ὑπάρχει ἀπάντηση.

- Ἡ μουσικὴ σας ἔχει σημειώσει μεγάλη ἐπιτυχία καὶ ὅλοι οἱ δίσκοι σᾶς ἔχουν γίνει χρυσοὶ καὶ πλατινένιοι, μὲ ἐλάχιστη διαφήμιση καὶ πολὺ σπάνιες δημόσιες ἐμφανίσεις. Ποῦ ἀποδίδετε αὐτὴν τὴν ἐπιτυχία; 
Βέβαια στὴ δύναμη τῆς μουσικῆς καὶ στὸ Θεὸ ποῦ τὴν «χαρίζει». Ἀνθρωπίνως, στὰ πολλὰ ἐπίπονα ὄχι ποὺ εἶπα καὶ λέω. Καὶ στὸ ὅτι, ὅ,τι λέω καὶ κάνω, καταλαβαίνουν οἱ ἄνθρωποι ὅτι τὸ λέω μὲ εἰλικρίνεια καὶ συνήθως κόντρα στὴν τρέχουσα λαοφιλῆ γνώμη ἡ μόδα.

- Ἡ ἑλληνικότητα καὶ ἡ ὀρθοδοξία εἶναι βασικὲς ἀρχὲς στὴ ζωή σας. Πῶς θὰ ἦταν δομημένος ἕνας ἰδανικὸς κόσμος γιὰ σᾶς;
Ὅπως ἀκριβῶς ὁ παράδεισος, τὸν ὁποῖον χάσαμε καὶ τὸν ὁποῖον ἐγὼ τουλάχιστον ἀποζητῶ μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς καὶ τῆς μουσικῆς μου.

- Ἀνησυχεῖτε γιὰ τὴ σημερινὴ κατάσταση; 
Πολύ, ἀλλὰ ὁ φόβος, ἡ ἀνησυχία, ἡ ταραχὴ κλπ δὲν εἶναι ἀπὸ τὸν Θεό. Τὰ πολεμάω, λοιπόν, καὶ ἔτσι πορεύομαι. Νὰ μοῦ δίνει δύναμη, ἀλλὰ καὶ σ' ὅλους τους Ἕλληνες νὰ γελᾶμε στὸν πόνο, νὰ εἴμαστε παλληκάρια ἀπέναντι στὸν φόβο καὶ μικρὰ παιδιὰ στὴν ἀγκαλιά Του.

- Στὴν καθημερινότητα σας τί σᾶς δίνει χαρὰ καὶ ἀπὸ ποῦ ἀντλεῖτε γιὰ νὰ εἶστε καλά;
Μὲ τὸν κίνδυνο νὰ σᾶς κουράσω, ἀπὸ τὴν προσευχή, τὸν πόνο, τὰ δάκρυα, τὴ μουσική, τὴν πίστη, τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη. Τὸν Χριστὸ δηλαδή.

- Ἑτοιμάζετε κάτι ἄλλο αὐτὴ τὴν περίοδο;

Ἀπολύτως τίποτε. Μόλις τελειώσει ἡ συναυλία, θὰ ἐξαφανιστῶ στὴν ἡσυχία τοῦ «κελιοῦ-στούντιό» μου, νὰ ἀφουγκραστῶ τὴν μουσικὴ ποὺ θὰ ‘ρθεῖ. Θεοῦ θέλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου