ΑΝ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ, ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΝΗΡΟΣ: Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ!

Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ.
Σχολικός σύμβουλος θεολόγων
Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΔΙΩΓΜῼ

Ἐπειδή ἀπό μία ἀπειροελάχιστη μειοψηφία ἐπιχειρεῖται ἡ ἐπιβολή στά παιδιά τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, προγραμμάτων ἀντιθέτων πρός τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη.
Ἐπειδή οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί μαθητές, τῶν ὁποίων κινδυνεύει νά διασαλευθεῖ ἡ πίστη ἀπό αὐτά τά προγράμματα, εἶναι τό 97% τῶν μαθητῶν τῆς Ἑλλάδος.
Ἐπειδή παραβλέπονται οἱ δύο ἀπορριπτικές γιά τά ἐν λόγῳ προγράμματα ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἐπειδή παραβλέπεται ἡ ἀπόρριψη τῶν προγραμμάτων αὐτῶν ἀπό τούς Ἕλληνες ὀρθοδόξους θεολόγους.
Ἐπειδή μέ αὐθαίρετο τρόπο παραβλέπονται οἱ 1.500 σελίδες τῶν ἀρνητικῶν κριτικῶν, τίς ὁποῖες ἔχουν γράψει εἰς βάρος τῶν προγραμμάτων αὐτῶν δεκάδες ἔγκριτοι ὀρθόδοξοι θεολόγοι.
Ἐπειδή ἀπό τά προγράμματα αὐτά ἔχουν ἀφαιρεθεῖ πλεῖστα ὅσα ζωτικῆς σημασίας ὀρθόδοξα χριστιανικά κεφάλαια.
Ἐπειδή στά προγράμματα αὐτά κυριαρχοῦν τά θρησκεύματα καί ἡ Ὀρθοδοξία τίθεται στό περιθώριο.

Ἐπειδή τά προγράμματα αὐτά ἐξισώνουν τήν ὀρθοδοξία μέ τά θρησκεύματα.
Ἐπειδή ἡ ὡς ἄνω τακτική ἀπειλεῖ νά ὁδηγήσει τά παιδιά τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν σέ συγκρητισμό.
Ἐπειδή ἡ ὁρολογία αὐτῶν τῶν προγραμμάτων δέν εἶναι ὀρθόδοξη χριστιανική.
Ἐπειδή διακηρύσσεται ἀπό τούς δημιουργούς τους, ὅτι τά προγράμματα αὐτά ἀπομακρύνονται ἀπό τήν κατήχηση, ἄρα ἀπομακρύνονται ἀπό τήν Ὀρθοδοξία.
Ἐπειδή στά προγράμματα αὐτά περιλαμβάνονται πλεῖστες ὅσες ἰδέες ἐπιβλαβεῖς γιά τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς μαθητές, ὅπως ἡ ἰδέα ὅτι ἡ μουσουλμανική σαρία εἶναι ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ.
Ἐπειδή ἡ θεματολογία τῶν προγραμμάτων αὐτῶν δέν ἀκολουθεῖ ἔστω καί κάποια στοιχειώδη ἱστορική σειρά, ἀλλά τά θέματα παρατίθενται κατά τυχαῖο τρόπο δυνάμενο νά βλάψει ἀνεπανόρθωτα τή μορφωτική πρόοδο τῶν μαθητῶν.
Ἐπειδή ἔχει δημοσιευθεῖ γνωμάτευση σύμφωνα μέ τήν ὁποία τά προγράμματα αὐτά συνιστοῦν προσηλυτισμό εἰς βάρος τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν μαθητῶν.
Ἐπειδή τά προγράμματα αὐτά παραβαίνουν τίς διεθνεῖς συμβάσεις τίς ὁποῖες ἔχει ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία ἐπικυρώσει, παραβαίνουν τό Σύνταγμα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, παραβαίνουν τούς νόμους καί τίς ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.
Τό μόνο συμπέρασμα εἶναι, ὅτι τυχόν ἐπιβολή τῶν προγραμμάτων αὐτῶν σέ ὀρθοδόξους χριστιανούς μαθητές συνιστᾶ διωγμό εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Προτείνουμε λοιπόν, ἐάν καί ἐφ΄ ὅσον ἀνακοινωθεῖ ἐπιβολή τῶν ὡς ἄνω ἐπικινδύνων γιά τήν ψυχοπνευματική ἀνάπτυξη τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν παιδιῶν, νά κηρύξει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἑαυτήν ἐν διωγμῷ.

Ἔτσι θά καταφανεῖ, ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἔχουν κάθε δικαίωμα νά διαπαιδαγωγοῦνται σύμφωνα μέ τήν πίστη τους καί ὅτι ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική παιδεία δέν ἐπιτρέπεται νά στρεβλώνεται καί νά κακοποιεῖται, διότι κατ΄ αὐτόν τόν τρόπο στρεβλώνονται καί κακοποιοῦνται ἀνεπανόρθωτα καί οἱ ψυχές τῶν παιδιῶν μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου