ΑΝ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ, ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020

ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΕΡΑΚΗΣ: ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΦΙΛΗ - ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ Η Κ. ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Τις επιλογές Φίλη - Γαβρόγλου  για τα Θρησκευτικά
ακολουθεί και η κ. Κεραμέως
Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Θεολογίας του ΑΠΘ

Είναι σαφές ότι, το Υπουργείο Παιδείας, με την Επιτροπή που όρισε πρόσφατα για να προτείνει συνταγματική λύση για το μάθημα των Θρησκευτικών, μεθοδεύει ανατροπή των αποφάσεων του ΣτΕ, το οποίο, με 4 αποφάσεις του, ακύρωσε τα νέα Προγράμματα Σπουδών Φίλη – Γαβρόγλου.

Το συμπέρασμα αυτό βγαίνει, διότι, αν ισχύουν οι πληροφορίες, που δημοσιεύει άρθρο γνωστής εφημερίδας, που το υπογράφει ο κ. Απ. Λακασάς, το Υπουργείο Παιδείας έχει δώσει οδηγίες «να γίνουν προσαρμογές, ώστε το μάθημα να εναρμονισθεί με την απόφαση του ΣτΕ.
Πρόκειται για τη βασική υπουργική γραμμή, η οποία συνάδει με τις θέσεις όσων πιστεύουν –μεταξύ αυτών και εκκλησιαστικοί παράγοντες– ότι το μάθημα δεν πρέπει να αποκτήσει ομολογιακό χαρακτήρα».
Παρακολουθήστε λογική ακολουθία, δείτε πώς εξαπατούν ορισμένοι τον ελληνικό λαό: Το μάθημα, γράφει το δημοσίευμα του κ. Λακασά, θα εναρμονισθεί με τις αποφάσεις του ΣτΕ, αλλά δεν θα έχει ομολογιακό χαρακτήρα.
Τι αποφάσισε όμως το ΣτΕ; Ακριβώς τα αντίθετα: «Αποστολή της Παιδείας, υπό την έννοια «ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως», αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του Κράτους, επιτελείται δε κυρίως με τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, το οποίο για να υπηρετεί τον εν λόγω σκοπό, πρέπει να διδάσκεται επί ικανό αριθμό ωρών διδασκαλίας εβδομαδιαίως, να μην υποβαθμίζεται, κατά την διδασκαλία και την εξέταση, σε σχέση με άλλα μαθήματα  και να περιλαμβάνει οπωσδήποτε, με σαφήνεια και πληρότητα, τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού».
Η βασική γραμμή της απόφασης του ΣτΕ, επομένως, την οποία φαίνεται με το δημοσίευμα ότι θέλει να αποδομήσει η Επιτροπή είναι να έχει το μάθημα ομολογιακό χαρακτήρα, δηλαδή να είναι ορθόδοξο. Ποιοι όμως δεν ήθελαν και δεν θέλουν να έχει το μάθημα ορθόδοξο χαρακτήρα;
Το σωματείο «Καιρός», που είχε συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και κάποιοι συγκεκριμένοι εκκλησιαστικοί παράγοντες, που έχουν ήδη καταγγελθεί.
Με την επιτροπή, επομένως, που όρισε το Υπουργείο τι πρόκειται να γίνει τελικά;  Θα γίνει αυτό για το οποίο ορίστηκε;  Δηλαδή η προσαρμογή των Θρησκευτικών στις αποφάσεις του ΣτΕ; 
Φυσικά, σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα, όχι.
Αυτό που θέλουν οι εκκλησιαστικοί παράγοντες και οι συν αυτώ και όλοι όσοι δεν συμφώνησαν, ούτε πριν την έκδοσή τους ούτε μετά, με τις αποφάσεις του ΣτΕ και τώρα απλώς μεθοδεύουν, όπως αυτοί γνωρίζουν αυτή την τέχνη, όχι φυσικά την εφαρμογή, αλλά την παραβίασή τους.
Οι παράγοντες και ο παραγοντισμός σχεδιάζουν, να γίνει, στα λόγια μόνον, προσαρμογή των Θρησκευτικών στις αποφάσεις του ΣτΕ, στην πράξη όμως, ακύρωση και μη προσαρμογή.
Τα Προγράμματα, λένε οι πληροφορίες του δημοσιογράφου, θα μείνουν αλώβητα. Και τι ωραία δικαιολόγηση, όπως την περιγράφει ο δημοσιογράφος:
Το ΣτΕ αποφάσισε ακύρωση των Προγραμμάτων. Οι παράγοντες, αντίθετα, αποφάσισαν τη διατήρησή τους.
Γιατί;  «Η διατήρηση των προγραμμάτων σπουδών προκρίθηκε και για τον επιπλέον λόγο ότι τα προγράμματα σπουδών δίνουν στους διδάσκοντες (δασκάλους στο δημοτικό και θεολόγους στη δευτεροβάθμια) την ελευθερία να προσαρμόσουν νέα στοιχεία».
Τι κι αν αποφάσισε το ΣτΕ ότι «στην ανάπτυξη θρησκευτικής συνειδήσεως των ελληνοπαίδων, σύμφωνα με τις αρχές της ορθόδοξης χριστιανικής διδασκαλίας, αποβλέπουν και οι γονείς τους, αντλώντας το δικαίωμα, που κατοχυρώνεται ευθέως και από το άρθρο 2 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Συμβάσεως της ΕΣΔΑ, να εξασφαλίζουν την μόρφωση και εκπαίδευση των τέκνων τους, σύμφωνα με τις δικές τους θρησκευτικές πεποιθήσεις».
Σύμφωνα με το ως άνω δημοσίευμα, οι βασικές αλλαγές που θα προκύψουν είναι ότι «περικόπτονται οι θρησκειολογικές αναφορές στα νυν Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευτικών, ωστόσο τα Προγράμματα δεν αποκαθηλώνονται».
Επίσης, στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται ότι: «σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας «βασικός άξονας των αλλαγών θα είναι το ψαλίδισμα των αναφορών θρησκειολογικού χαρακτήρα που υπάρχουν στα νυν Προγράμματα Σπουδών. Ουσιαστικά, θα γίνουν προσαρμογές, ώστε το μάθημα να εναρμονισθεί με την απόφαση του ΣτΕ».
Εάν οι πληροφορίες του δημοσιεύματος αληθεύουν, τότε φαίνεται πως το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει μία επιλεκτική συμμόρφωση προς τις τέσσερις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, μία διασταλτική ερμηνεία των δικαστικών αποφάσεων, όπως είχε προταθεί άλλωστε από ένα μέλος της επταμελούς Επιτροπής.
Γιατί, πράγματι το ΣτΕ ακύρωσε τα Προγράμματα Σπουδών για τα Θρησκευτικά, όχι μόνον λόγω της ύπαρξης πολλών θρησκειολογικών στοιχείων που συνυπάρχουν με τα ορθόδοξα στοιχεία, αλλά και για άλλους λόγους, πολλοί από τους οποίους αναφέρονται συγκεκριμένα στις (4) Αποφάσεις.
Μέσα από αυτούς είναι εμφανές ότι το ΣτΕ απέρριψε όχι μόνον τα θρησκειολογικά κομμάτια, αλλά την όλη δομή των νέων Προγραμμάτων για τα Θρησκευτικά, λόγω ποικίλων προβλημάτων που εμφανίζουν και  τα καθιστούν ακατάλληλα να διδάσκονται σε παιδιά. (π.χ. ταινίες, βίντεο, λογοτεχνικά κείμενα, ζωγραφικοί πίνακες, τραγούδια ξένα και ελληνικά).
Επομένως, γίνεται σαφές, όπως αναφέρεται σε μία από τις Αποφάσεις του ΣτΕ ότι τα νέα αυτά Προγράμματα «παρίστανται όλως απρόσφορα για τη μετάδοση στους μαθητές της έννοιας του ιερού εν γένει και, ιδίως, του βιώματος της ιερότητας, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στη λειτουργική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και στη παράδοση της Ορθοδοξίας.
Από το σύνολο των προεκτεθέντων, κυρίως δε από το προπαρατεθέν περιεχόμενο των δυο παραγράφων του άρθρου της προσβαλλομένης, καθίσταται σαφές ότι καθοδηγούνται οι μαθητές προς ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και ζωής αποσυνδεδεμένο από τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και προς ένα σύστημα αξιών που νοθεύει τη διδασκαλία αυτή».
Επίσης αναφέρεται ρητώς ότι η διδασκαλία των νέων Προγραμμάτων «είναι ελλιπής κατά περιεχόμενο», «δεν είναι επαρκής από άποψη του χρόνου που διατίθεται γι αυτήν», παρουσιάζει «σοβαρές ελλείψεις ως προς το περιεχόμενο της ορθόδοξης χριστιανικής διδασκαλίας (όλως ενδεικτικώς: δεν γίνεται αναφορά στην Αγία Ομοούσιο και Αδιαίρετο Τριάδα (την οποία επικαλούνται στην κεφαλίδα τους όλα τα ελληνικά Συντάγματα που ίσχυσαν μέχρι σήμερα) και δη σύμφωνα με το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα».
Άραγε ο Αρχιεπίσκοπος και η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, που σε πρόσφατη Συνοδική συνεδρίαση είχαν αποφασίσει ότι αναμένουν από το Υπουργείο την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ, γνωρίζουν και επικροτούν τα πρόσωπα που αποτελούν την Επιτροπή που όρισε το Υπουργείο Παιδείας και όσα αφήνουν να διαρρέουν για τη δράση τους;
Διότι ο λαός του Θεού επιθυμεί να γνωρίζει τη στάση της Διοικούσας Εκκλησίας. Επίσης, με ενδιάμεσο σύνδεσμο (Εκκλησίας – Υπουργείου) τον Γεν. Γραμματέα των Θρησκευμάτων, έμπιστο της Διοίκησης της Εκκλησίας, πρόσωπα που περιελήφθησαν στην γνωμοδοτική Επιτροπή (με δική του σύμφωνα με πληροφορίες πρόταση) προέρχονται από το Σωματείο «Καιρός», από το οποίο προέρχονταν επίσης όλα τα μέλη των λεγόμενων «Εμπειρογνωμόνων» και «Αξιολογητών» των νέων και ήδη ακυρωμένων Προγραμμάτων.
Πώς λοιπόν τα ίδια πρόσωπα που εμπιστεύονταν οι πρώην Υπουργοί και που συνέγραψαν τα νέα Προγράμματα και τα κατέστησαν αντισυνταγματικά, ορίζονται και πάλι από το Υπουργείο  Παιδείας για να προτείνουν συνταγματική λύση; 
 Και η απάντηση ήλθε από το ως άνω δημοσίευμα, που αναφέρει ότι η επιτροπή θα προτείνει να παραμείνουν και να μην αποκαθηλωθούν τα νέα προγράμματα,  με κάποιες περικοπές θρησκειολογικών αναφορών!
Από αυτές τις πληροφορίες ερμηνεύεται η άρνηση της Υπουργού να δεχθεί σε διάλογο την Επιστημονική Ένωση των Θεολόγων, την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων καθώς και η απόφασή της να μην αποσύρει, άμεσα, μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ (20 Σεπτεμβρίου 2019) τα νέα ακυρωμένα Προγράμματα  από τα σχολεία, αλλά να τα διατηρεί σε ισχύ έως και σήμερα.
Με άλλα λόγια, γίνεται όλο και πιο  βέβαιο ότι η κ. Κεραμέως συνεχίζει το έργο του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιό του για το ουδετερόθρησκο σχολείο και κράτος, το οποίο αρνιόταν και κατέκρινε με διαρκείς επερωτήσεις της στη Βουλή πριν τις εκλογές.

Ορθόδοξη Αλήθεια, 15/01/2020

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου