ΑΝ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ, ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»

Επιστολή διαμαρτυρίας για την αναγγελία της έκδοσης της «Κάρτας του Πολίτη» από την κυβέρνηση, έστειλε την προηγούμενη Δευτέρα 16-3-15 η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους στον αρμόδιο υπουργό κ. Κατρούγκαλο.
Η Ι. Κοινότητα τονίζει την αντίθεση των Αγιορειτών στην ΚτΠ, αφού αυτή ταυτίζει τους πολίτες με ένα αριθμό του συστήματος και προσβάλλει την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου, και καλεί την Κυβέρνηση να μη προχωρήσει στην έκδοσή της.


Αναμένουμε ανάλογες αντιδράσεις από τις Μητροπόλεις και την Ι. Σύνοδο.
Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο για την Κάρτα του Πολίτη αναρτήθηκε για διαβούλευση στην ιστοσελίδα  http://www.opengov.gr/ypes/?p=2559. Πρέπει όλοι να προσθέσουμε τα σχόλιά μας.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Ἐξοχώτατον Ἀναπληρωτὴν Ὑπουργὸν Καρυαί 3η/16η Μαρτίου 2015 Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως κύριον Γεώργιον Κατρούγκαλον

Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ,

Διὰ τοῦ παρόντος ἱεροκοινοσφραγίστου ἡμῶν γράμματος ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ ὑποβάλωμεν τὰς ἐνθέρμους εὐχᾶς τῆς καθ' ἠμᾶς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἐπὶ τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων Σας.
Πληροφορηθέντες τὴν πρόθεσιν τῆς κυβερνήσως διὰ τὴν ὑλοποίησην τῆς ἠλεκτρονικῆς "Κάρτας τοῦ Πολίτη", μὲ διακηρυησσόμενον στόχον τὴν πάταξιν τῆς γραφειοκρατίας καὶ τὴν ἀντιμετώπισην τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως, ἐπιθυμοῦμεν ὅπως ἐκφράσωμεν τὴν ἀνησυχίαν ἡμῶν διὰ τὸν ἀπειλούμενο ἔλεγχον εὐαίσθητων προσωπικῶν δεδομένων καὶ τὴν δυνότητα παραβιάσεως καὶ προσβολῆς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν.


Παρακαλοῦμε θερμῶς νὰ λάβητε ὑπ' ὄψιν ὅτι ἡ ἠλεκτρονικὴ "Κάρτα τοῦ Πολίτη" ὑποβαθμίζει τὴν προσωπικότητα τῶν πολιτῶν μὲ τὴν ταύτισίν των μὲ ἕνα ἀριθμὸν τοῦ συστήματος διακυβερνήσεως καὶ οὐσιαστικῶς προσβάλλει τὴν θεόσδοτον ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσπώπου.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, εὐχόμενοι τὸν ἄνωθεν φωτισμὸν καὶ σκέπην τῆς Κυρίας Θεοτόκου καὶ ἐλπίζοντες ὅτι ἡ ἔντιμος ἑλληνικὴ Κυβέρνησις θὰ ἀναθεωρρήση τὴν ἔκδοσιν τῆς "Κάρτας τοῦ Πολίτη", διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς
Ἀπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους Ἄθω .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου