ΑΝ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ, ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016

ΤΑ ΠΕΡΙ ‘’ΚΟΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ’’ ΜΕ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ

ΤΑ ΠΕΡΙ ‘’ΚΟΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ’’ ΜΕ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ 
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Υποβαθμίζεται το μεγαλείο των χριστιανικών αρετών με την αναφορά σε  ‘’κοινές αξίες’’ με τις θρησκειακές πλάνες.  Τα ‘’όρια’’ και το κάλλος των χριστιανικών αρετών καθορίστηκαν τόσο από την Αγία Γραφή, όσο και από την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας.  Δια της εξίσωσης του ‘’εύρους’’ και του κάλλους των χριστιανικών αρετών, με τις προβαλλόμενες ‘’αξίες’’ των διαφόρων θρησκειακών πλανών, επιδιώκεται μια κάποιου είδους ‘’συνοδοιπορία’’, η οποία θα έχει απλά καρπό την  ειρήνη του κόσμου τούτου. 

Η ομολογιακή ακρίβεια με την οποία αντιμετωπίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τις αρετές, ξεσκεπάζει τα ενθουσιαστικά περί ‘’κοινών αξιών’’ με τις θρησκειακές πλάνες.  Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην Επιστολή του προς την εαυτού Εκκλησίαν, αναφέρει για την ελεημοσύνη του μεγάλου αμηρά κατά την Παρασκευή ημέρα, απαντών προς το εγγονό του Οχράν :  «Καντεύθεν περί ελεημοσύνης ουκ ολίγος εκινήθη λόγος.  Ο δε Ισμαήλ ούτω γαρ ο του μεγάλου αμηρά υϊδούς εκαλείτο, σπουδάζεται φησί προς εμέ, ‘’και παρ’ υμίν η ελεημοσύνη;’’  Εμού δε ειπόντος την ελεημοσύνην γέννημα είναι της προς τον όντως Θεόν αγάπης, και τον μάλλον αγαπώντα τον Θεόν και μάλλον ελεήμονα είναι και αληθώς…».   Ακριβώς αυτό που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τον λόγο του Κυρίου ενθυμίζει που λέγει ότι «εφόσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων εμοί εποιήσατε» (Ματθ. 25, 40). Αν κανείς όμως επί των ημερών μας έλεγε κάτι τέτοιο θα λοιδορείτο ακραίος και φανατικός.

Η ακρίβεια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, να θεωρήσει την «ελεημοσύνην γέννημα είναι της προς τον όντως Θεόν αγάπης», σαφώς καταρρίπτει το μύθευμα των ‘’κοινών αξιών’’ με τις θρησκειακές πλάνες.  Μειώνουν το κάλλος των χριστιανικών αρετών με την αναφορά σε ‘’κοινές αξίες’’.   Αν προστρέξει κανείς στην επί του Όρους Ομιλία, θα αντιληφθεί τη διαφορά, με την ακρίβεια που ομιλεί ο Χριστός.  Τις αρετές που ο ίδιος ο Κύριος εδίδαξε, «ως εξουσίαν έχων» εδίδαξε, «και ουχ ως οι γραμματείς» (Ματθ.  7,29).

Όταν ο Κύριος στην επί του Όρους Ομιλία είπε το «ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν τα καλά έργα και δοξάσωσι τον πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς» (Ματθ.  5,16), τα έργα καρπούς των χριστιανικών αρετών εννοεί.  

«Μη νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τον νόμον ή τους προφήτας· ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι» (Ματθ. 5,17), είπε ο Κύριος στην επί του Όρους Ομιλία. Αυτό το ‘’πληρώσαι’’, καταμαρτυρεί το χριστιανικό κάλλος των αρετών και δεν μπορεί να υποβαθμίζονται ως ‘’κοινές αξίες’’ με τις προβαλλόμενες ‘’αξίες’’ των διαφόρων θρησκειακών πλανών.  Στρεβλώνεται η  έννοια της τελειότητας των χριστιανικών αρετών, με την αναφορά σε  ‘’κοινές αξίες’’ με τις θρησκειακές πλάνες.

Κάποιοι επιδιώκουν πρωτίστως την «ειρήνην του κόσμου τούτου», και δη εις βάρος των αληθειών της Πίστεώς μας.  «Ειρήνην αφίημι υμίν, ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν· ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, δίδωμι υμίν» (Ιω. 14,27), λέγει ο Κύριος.  Ο Άγιος Ιάκωβος αναφέρει ότι  «Η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστί» (Ιακ. δ,4).  Σκληρός ο λόγος για όσους υπερβαλλόντως επιδιώκουν την κοσμική αγάπη, που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Ο Κύριος στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον λέγει, «Μη νομίσητε ότι ήλθον βαλείν ειρήνην επί την γην·  ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην, αλλά μάχαιραν» Ματθ. 10,34.  Δύσκολα όμως τα λόγια τούτα του Χριστού, για όσους έχουν εθισθεί στην κοσμική αγάπη. 

Με τον τρόπο που ομιλούν για ‘’κοινές αξίες’’  με τις θρησκειακές πλάνες, θα μπορούσαν να ομιλήσουν και με τους παγανιστές, όπου ομιλούν για ‘’συμπαντικές αρετές’’.  Και τι δεν κάνουν για την ειρήνη του κόσμου τούτου. Αντί άλλης κατακλείδας αρκεί πιστεύω το του Προφήτη Ησαΐα : «Ανοίξατε πύλας, εισελθέτω λαός φυλάσσων δικαιοσύνην και φυλάσσων αλήθειαν»  Ησ. 26,2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου