ΑΝ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ, ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ. ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΞΕΘΑΒΕΙ ΤΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τὸ μόνιμα προβληματικὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, ἀφοῦ ὀπισθοχώρησε πανικόβλητο με­τὰ τὴν πρώτη ἐπίθεσή του ἐναντίον τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν διὰ στόματος τῆς Ἀναπληρώτριας Ὑπουργοῦ κ. Σίας Ἀναγνω­στοπούλου, ἑτοιμάζει τώρα νέα ἔφοδο.

    Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες ποὺ δημοσιεύθηκαν στὶς 4 Ὀκτωβρίου στὴν ­ἐφημερίδα «Καθημερινή», ὁ ὑπουργὸς κ. Φίλης ­θεωρεῖ «ὅτι τὰ Θρησκευτικὰ δὲν πρέπει νὰ ἔχουν ὁ­­μολογιακὸ χαρακτήρα. Θρησκευτικὴ κατή­χηση καὶ δημόσιο σχολεῖο δὲν μποροῦν νὰ συνδυαστοῦν στὶς σύγχρονες ­κοινωνίες, κα­θὼς κάτι τέτοιο θεωρεῖται ὅτι θὰ πλήξει καίρια ἕνα διαπολιτισμικὸ καὶ ἀνεκτικὸ πρὸς τὴν ἑτερότητα θρησκευτικὸ μάθημα, ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἐνδιαφέρει καὶ νὰ ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τοὺς μαθητές.

     Ὡς βάση μελέτης τῶν ἀλλαγῶν προτείνον­ται τὰ προγράμματα σπουδῶν στὰ Θρησκευτικὰ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου, ποὺ ἐγκρίθηκαν τὸ 2010-11, ἐφαρμόσθηκαν πιλοτικὰ τὸ 2012-13 καὶ διευρύνθηκαν τὸ 2013-14. Τὰ προγράμματα ἀναδιατάσσουν τὸ πλαίσιο τῶν Θρησκευτικῶν, ὥστε νὰ μὴ θεωρεῖται θρησκευτικὴ κατήχηση ἢ ὁμολογιακὸ μάθημα, ἀλλὰ ἕνα μάθημα μὲ μορφωτικό - γνωσιολογικὸ περιεχόμενο»... Ὥστε οἱ μαθητὲς νὰ γνωρίζουν ὄχι μόνο «τὴ δική τους θρησκευτικὴ παράδοση, ἀλλὰ καὶ τὶς θρησκευτικὲς παραδόσεις τῶν ἄλλων ἀνθρώπων».

    Δηλαδὴ οὔτε λίγο οὔτε πολὺ σχεδιάζουν νὰ ἐπαναφέρουν τὸ ἀπαράδεκτο Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν ποὺ ἐκπόνησε ἡ ὁμάδα τῶν θεολόγων τοῦ «Καιροῦ». Ἕνα Πρόγραμμα ποὺ καταδικάσθηκε ἀπόλυτα ἀπὸ ὅλο τὸν Ὀρθόδοξο θεολογικὸ κόσμο καὶ ἀπέτυχε παταγωδῶς κατὰ τὴν πιλοτικὴ ἐφαρμογή του, ἀφοῦ δὲν στάθηκε δυνατὸν νὰ διδαχθεῖ σχεδὸν οὔτε ἀπὸ ἕναν ἐκπαιδευτικό.

    Τὸ ἀπαράδεκτο αὐτὸ Πρόγραμμα, ποὺ ἐκ­πονήθηκε ἐπὶ ὑπουργίας κ. Ἄννας Διαμαν­το­πούλου, δὲν εἶναι ἀπόβλητο μόνο διότι, ὅ­­­πως ἔχει ἐπισημανθεῖ, ἀντιβαίνει στὸ Σύνταγμα τοῦ κράτους· κυρίως πάσχει στὸ ὅτι εἶναι τελείως ἀντιπαιδαγωγικό, ἀφοῦ ἐξαναγ­κάζει τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν Τρίτη Δημοτικοῦ νὰ μαθαίνουν πέν­τε, ἕξι καὶ περισσότερες θρησκεῖες ταυτόχρονα. Μάλιστα ὄχι σὲ ξεχωριστὲς ἑνότητες ἀλλὰ μέσα ἀπὸ ἕναν ὁμογενοποιημένο θρησκευτικὸ πολτό!

    Θέλουμε νὰ ἐλπίζουμε ὅτι ὁ ἀξιότιμος κ. Ὑπουργὸς θὰ μελετήσει βαθύτερα τὸ ζήτημα πρὶν προχωρήσει σὲ τέτοιες ἀντιπαιδαγωγικὲς ἀλλαγὲς μόνο καὶ μόνο, ὅπως σημειώνει τὸ δημοσίευμα τῆς ­«Καθημερινῆς», γιὰ νὰ κερδίσει τὴ «βενζίνη» ἀπὸ τὰ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια.

    Ἂς ἀφήσει τὸ λεγόμενο Νέο ­Πρόγραμμα Σπουδῶν, ποὺ προετοιμάζει τὴν ἐπιβολὴ μιᾶς «Πανθρησκείας», νὰ μένει θαμμένο μέ­σα στὸ χῶμα τῆς καθολικῆς ἀπαξιώσεώς του.

Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου